Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1011 Strandbatteri nr. II

Inventaropplysninger
Inventarnavn Strandbatteri nr. II
Inventarnummer 1011
Byggeår 1851
Opprinnelig bruk Forsvarsverk med batteri
Nåværende bruk Voll, del av fortifikatorisk landskap. I dag delvis brukt som underlag for kjørevei
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriet bygget opp av en jordvoll med rett innside av huggen sten. Denne siden er fortsatt intakt og synlig på innsiden og mellom noen av bygningene på sydsiden. Batteriet er forkortet mot øst i forbindelse med anleggelse av adkomst til bygning 0138. Sideretningsbue mot vest er fortsatt intakt

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Hele det eksisterende batteriet

Kommentar

Strandbatteri nr. II var en del av den endelige befestningen av Karljohansvern som ble gjennomført i 1850-årene. Det omfattet Strandbatteri nr. I som lå ytterst på nordsiden av Kyllinghodet (fjernet i forbindelse med utfyllinger; har antagelig fulgt strandlinjen vest for inv.nr. 0164 Rofartøyskur), den indre festningen Citadellet (1848–1852; revet 1971), Fortet Norske Løve på Vealøs samt vollene mot syd (0955 Vollporten / Søndre Voll). Strandbatteri II ble oppført for å beskytte Verftsområdet mot Stjertebukta i nordøst. Batteriet er i dag innebygd av bygninger, men størstedelen er likevel intakt

Historiske tegninger: ØSD ARKIV: Kanalens profiler, tegnet opp i 1862. Signert P. Thrane

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer

1851
Batteriet oppført ved Chalupskuret. Batteriets lengde var opprinnelig målt til å være 109,810 m (350 fod) langt: Høide over Vandspeilet ble beregnet til 5.647 m (18 Fod). På forsiden mot Stjertebukta hadde batteriet et brystvern som var dannet av et Glacis (skrånende, glatt jordvoll) som gikk ned til strandkanten. Batteriet hadde opprinnelig forbrisker og sideretningsbuer av huggen sten til 11 kanoner
1939
Kontorbygning for Navigasjonsvesenet oppført på utsiden av batteriet (i Glaciet)
1942
Bygningen utvidet 30 m mot vest
1947 - 1954
Bygningen forlenget 6 m mot øst. Hele glaciet foran batteriet var nå bebygd. Sideretningsbue av huggen sten på østsiden nå fjernet? Bygninger oppført på innsiden av batteriet (inv.nr. 0140, 0145, 0146, 0147)

Ingen treff