Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0131 Sentrallager, bemannet

Image "070902c_114_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_114_02.jpg" without description

Sentrallager, oppført 1961, sett fra nord.

Image "070902c_114_03.jpg" without description

Nordre del av Magasin B ble så sterkt ødelagt av bombing i 1944 at det ble revet etter 2. verdenskrig. I 1961 ble en lagerbygning oppført på deler av tomten. I forgrunnen Dokken, oppført ca. 1860 og senere forlenget.

Image "070902c_114_04.jpg" without description

En tegning i Forsvarsmuseets arkiv av Dokken-anlegget viser også utstrekningen av Magasin B. (FMU arkiv Fangdam). Se forøvrig Temaside Dokken

Inv.nr. og navn

0131 Sentrallager, bemannet

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

1961

Nåværende funksjon

Lager

Opprinnelig funksjon

Kanonlager, bemannet

Historikk

1961

Satt opp som påbygg til 0130 Magasin B på den delen av tomten som ble ødelagt av bombing i 1945

1973

Diverse ombyggingsarbeider samtidig med inv.nr. 0130

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Sentrallageret, oppført i 1961 i pusset betong og leca, ble reist på tomten etter nordre del av 0130 Magasin B, som ble sterkt skadet i bombeangrepet før krigsslutt i 1945.