Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0407 Arbeidshus

Inventaropplysninger
Inventarnavn Arbeidshus
Inventarnummer 0407
Byggeår 1917
Opprinnelig bruk Lokomotivstall
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Tilbygg i teglsteinsmur (fyrhus). Trebjelkelag mot loft
Vegger Bindingsverk utvendig kledt med stående panel, innvendig med plater
Vinduer To seksrams vinduer
Dører Dobbel labankdør / port i gavlvegg
Tak Saltak kledt med bølgeblikk. Pulttak over tilbygg
Piper En teglsteinspipe i tilbygg
Annet Grunnmur av betong

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Oppført som lokomotivstall til den smalsporede jernbanen som ble anlagt på Mellomøya mellom 1912 og 1917 i forbindelse med oppføring av arbeidshus og magasiner for ammunisjonsbehandling / lagring. Jernbanen var en utvidelse av de første skinnegangene, anlagt fra bryggene og opp til Krutthuset og de første lammunisjonsmagasinene bygd 1840, 1884, 1892 og 1905. Vernet omfatter eksteriøret som helhet, eldre hovedstruktur, arkitektoniske detaljer, skinnegang og utstyr knyttet til tidligere jernbanedrift

1917
Oppført som lokomotivstall til den smalsporede jernbanen som ble anlagt på Mellomøya mellom 1912 og 1917 i forbindelse med oppføring av arbeidshus og magasiner for ammunisjonsbehandling / lagring. Jernbanen var en utvidelse av de første skinnegangene som ble anlagt til Krutthuset og til de første ammunisjonsmagasinene bygd 1840, 1884 og 1895
1940 - 1945
Den smalsporede jernbanen ble utvidet av den tyske okkupasjonsmakten
1945
Vedlikeholdshistorie ikke oppgitt

Ingen treff