Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0138 Kontorbygning FFI

Image "070902c_122_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_122_02.jpg" without description

Kontorbygning FFI, eldste del oppført 1939, sett fra nordøst.

Image "070902c_122_03.jpg" without description

FFI-bygning sett fra sørvest. Strandbatteri II, inv.nr. 1011. 1011 i forgrunnen fungere som «adkomst» til bygningne.

Image "070902c_122_04.jpg" without description

Nåværende bygning er om- og påbygd en rekke ganger. Østre del av bygningen består av tidligere Navigasjonsvesenets kontor som ble oppført på 1930-tallet i forkant av tidligere Strandbatteri no II.

Inv.nr. og navn

0138 Kontorbygning FFI

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

1939 (angitt)

Nåværende funksjon

Kontorbygning

Opprinnelig funksjon

Kontorbygning for Navigasjonsvesenet

Historikk

1939

Oppført i 1½-stensmur (angitt byggeår; kan være bygd noe før. Tegninger datert 1930)

1941

30 m tilbygg i en etg. mot vest oppført av den tyske okkupasjonsmakten. Kjellerutbygg

1947–1954

1947: Tilbygget påbygd en etasje. 19 m takark. 1953–54: Kjellerutbygg revet. I stedet oppført som nytt tilbygg. Forlenget ark. Bygningen forlenget 6 m mot øst i to etasjer

Vern

Verneklasse

0 – liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Navigasjonsvesenets bygning ble oppført like før 2. verdenskrig, men ombygninger i etterkrigsårene har totalt endret bygningens karakter slik at den i dag er uten verneverdi. Det er viktig å være oppmerksom på at bygningen er oppført helt inntil Strandbatteri nr. II som har høy verneverdi. Bygningens tidligere utforming og nærheten til batteriet gjør at en del ekstra opplysninger er tatt inn i beskrivelsen av objektet

Historiske tegninger: ØSD-arkiv: Navigasjonsv. Kontor: Tegning av eldste del av bygning, 1930. Navigasjonsv kontor: Tegningen av en bygning med tilsvarende betegnelse, datert 1917, ser ikke ut til å ha blitt realisert. Navigasjonsv kart: Terrenget rundt navigasjonsvesenets bygninger på Verftsområdet datert 1932