Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0320 Kompressorverksted

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kompressorverksted
Inventarnummer 0320
Byggeår 1940-1945
Opprinnelig bruk Kompressorverksted
Nåværende bruk Verksted

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Det tidligere Kompressorverkstedet er oppført i rammekonstruksjon i armert betong forblendet med utmurt 1-steins mur. Mineverkstedet må ses i sammenheng med den øvrige ekstyske bygningsmassen på Østøya, se inv.nr. 0322

1940 - 1945
Oppført av den tyske okkupasjonsmakten
1984 - 1988
Maling- og utbedringsarbeider, bl.a. utskiftning og endring av dør / portåpninger

Ingen treff