Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0075 Bryggerhus

Image "070902c_60_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_60_02.jpg" without description

Bryggerhuset til de meniges gårdsrom mellom Brakke C og D var felles for begge brakkene med inngang på hver sin side. Også her har det vært en skillemur mellom de to gårdsrommene.

Image "070902c_60_03.jpg" without description

Bryggerhuset sett fra nordvest.

Image "070902c_60_04.jpg" without description

Plan.

Image "070902c_60_05.jpg" without description

Gammel labankdør, antagelig opprinnelig, med fiskebensmønstret panel.

Image "070902c_60_06.jpg" without description

På motsatt side er det en dør av samme type.

Inv.nr. og navn

0075 Bryggerhus

Tradisjonelt navn

Bryggerhus

Oppført / arkitekt

1841–43 av F.H. Aubert

Nåværende funksjon

Uthus for boliger i Brakke C og D

Opprinnelig funksjon

Bryggerhus for menige og arbeidere i Brakke C og D

Historikk

1843

Oppført som felles bryggerhus for menige og arbeidere som bodde i de midtre seksjonene i Brakke C og D. Bryggerhuset lå midt i skilleveggen mellom de to gårdsrommene og var delt i to med inngang fra hver side. Som i bryggerhusene mellom Brakke A og B var hadde hver bryggerhusdel skorsten med innmurt bryggerpanne og bakerovn, benk samt stige til loftet som også var todelt. Hver bryggerhusdel hadde tre vinduer samt dør til gårdsrommet Gårdsrommene mellom de to barakkene hadde også hver to vedskjul, 2 murte priveter samt brønner

1984–1988

Renoveringsarbeider, bl.a. ompussing med sementpuss

1991

Ny taktekking med teglstein

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

En etasje med loft

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur, senere påstøpt

Vegger

Murvegger utvendig pusset, innvendig i dag dels platekledt

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

To labankdører i tre, et mot hver gårdsrom. Dørene har fiskebensmønstret panelt og kan være de orignale. Ståldør til elektro-rom (nyere)

Vinduer

Torams vinduer med ti glass i rammen, på loftet et (synlig) liggende trerams vindu med fire glass i rammen. Loftsvindu mot nord samt noen av bryggerhusvinduene er avblendet

Tak

Halvvalmet tak tekket med takstein i tegl

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bryggerhuset er en del av det store brakkestokk-komplekset i empire som ble oppført mellom 1829 og 1843. Gårdsrommet mellom Brakke C og D skiller seg fra gårdsrommet mellom Brakke A og B ved at bryggerhuset for menige og arbeidere ved verftet var felles for begge brakkene. Bryggerhus 0075 er i dårlig tilstand utvendig (2003) men har bevart en rekke autentiske detaljer slik som labankdører med panel i fiskebensmønster (tilsvarer bl.a. dør til kjellernedgang i Brakke A paviljong sør. Vinduene i bryggerhuset er også av eldre type. Anlegget som helhet har stor fortellerverdi i tillegg til arkitekturhistorisk interesse. Se for øvrig vernevurdering under 0066 Brakke C. Vernet omfatter eksteriøret som helhet. I interiøret gjelder det rester av eldre hovedstruktur samt eldre arkitektoniske detaljer som baker- og bryggerhusovn samt eldre dører og vinduer. Dette gjelder bl.a. to labankdører med panel i fiskebensmønster mot gårdsrommene i hhv. Brakke C og D som kan være opprinnelige (dørene samsvarer med dører til kjellernedgang i brakkene se Brakke A paviljong sør). Vinduene i bryggerhuset er også av eldre type

Historiske tegn: ØSD-arkiv: 0060-82 A: Bryggerhus, tegning datert 1948

Andre referanser: ØSD-arkiv (kopi FB). RA antikvarisk arkiv: Horten B79 Eldre foto