Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0381 Trinolstøperi på Mellomøya

Inventaropplysninger
Inventarnavn Trinolstøperi på Mellomøya
Inventarnummer 0381
Byggeår 1915
Opprinnelig bruk Trinolstøperi
Nåværende bruk Lager / ingen funksjon
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Tilbygg i teglmur med koksbinge og fyrrom. Innvendig tretak
Vegger Bindingsverk inn- og utvendig panelt
Vinduer Etrams- og toramsvinduer med tre ruter i hver ramme samt treramsvinduer med liggende vinduøverst.
Dører Dobbel port med labankdører. Enkel tredør i fyrrom
Tak Saltak tekket med bølgeblikk
Piper En pipe i teglstein
Annet Grunnmur delvis i betong, delvis i bruddstein

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

I tidsrommet 1905–1918 ble Marinen og Kystartilleriet forsterket. Østøya ble bygd ut med en rekke nye bygninger for produksjon av miner og torpedoer mens det på Mellomøya ble oppført en rekke arbeidshus for produksjon av ammunisjon. Emballasjebygningen er en av de gjenværende fra denne perioden. Enkel bruksbygning med utseende som et tradisjonelt uthus. Det tidligere trinolstøperiet har karakteristisk utforming med store arbeidsvinduer som ga mye lys. Miljøet er sjeldent og har som helhet høy verneverdi. Innvendig er bygning tømt for eldre utstyr o.l. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

1915
Oppført
1984
Utvendig malt

Ingen treff