Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0804 Kai Dokka-Magasinkanalen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kai Dokka-Magasinkanalen
Inventarnummer 0804
Byggeår 1861
Opprinnelig bruk Kai mellom magasinkanalen og Dokken
Nåværende bruk Kai mellom magasinkanalen til grensen mot Dokken / Horten Industripark
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kai av huggen granitt antagelig dels fundamentert på trekiste-fundament (se historikk)

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Hele kaianlegget

Kommentar

Kaien er en del av et helhetlig anlegg og har sammen med Magasin A, Magasin B, Magasinkanalen og Dokken høy antikvarisk verdi. Dokken og vestre del av kaien er i dag ute av Forsvarets eie

Historiske tegninger: FMU: Dokkfund.

Andre referanse: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer

Se også 0129 Magasin Aog 0130 Magasin B

1861
Angitt oppført omtrent samtidig Dokken. Deler av kaien kan ha vært fullført allerede i 1839 da Magasin B ble oppført. Oppgis å være bygget av hugget granitt, murt i kalk og forsynt med dekksten av hugget granitt. På sydspissen utenfor Magasin B en trapp av hugget sten. 4 jernpullerter innmurt langs sjøsiden. Størstedelen av kaien ble bygget på rost, her antagelig en trekistekonstruksjon fylt med stein i motsetning til kaien på motsatt side av Dokken som oppgis å være bygget på pelerost (se tegning). Trekonstruksjonen lå 0,314 m under Middelvand. Kaiens opprinnelige lengde var 15,3 meter

Ingen treff