Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0803 Magasinkai m/kanal

Inventaropplysninger
Inventarnavn Magasinkai m / kanal
Inventarnummer 0803
Byggeår 1840
Opprinnelig bruk Kai og kanal mellom magasin A og B
Nåværende bruk Kai og kanal mellom magasin A og B
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kanalen er 160 m lang og 14,10 m bred. På hver side av kanalen løper en 3 m bred kai utenfor hver av magasinbygningene. Kanalsiden har loddrette steinsatte vegger av huggen kalkstein og delvis steinsatt bunn. Kaifrontene har overdekning av granitt. Kaikantens totale lengde er 334 m. Over kanalen løper en nyere stålbro

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Hele kanal- og kaianlegget

Kommentar

Kaien og kanalen har i likhet med Magasin A og B høy antikvarisk verdi. En mindre del av den vestre (ytre) del av kaien har tidligere tilhørt inv.nr. 0804 Kai Dokka-Magasinkanalen

1840 - 1869
Angitt oppført. Anlegget ble påbegynt da Magasin B ble oppført i 1839, men kanalen ble antagelig ikke fullstendig fullført på østsiden før Magasin A sto ferdig i 1869. Kanalen mellom magasinene ble anlagt for krigsskip og andre skip kunne seile inne mellom de to bygningene og få lastet, evt. losset utstyr direkte på / fra båtene. Magasin A og B hadde lasteluker i hver etasje. Lastelukene med kran øverst lå over hverandre i flere rekker langsetter de to bygningene

Ingen treff