Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0124 Det hvite hus

Image "070902c_98_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_98_02.jpg" without description

Plan og snitt 1966.

Image "070902c_98_03.jpg" without description

Det hvite hus, opprinnelig Laboratoriet, oppført 1839, en av de bevarte klassiske empire-bygningene på Karljohansvern. Her sett fra nord

Image "070902c_98_04.jpg" without description

Eldre plan og snitt-tegning. Oversikten viser at det tidligere var en rekke mindre hus ute i det innelukkede gårdsrommet.

Image "070902c_98_05.jpg" without description

Det hvite hus sett fra nordvest. I forgrunnen til høyre ses muren som ble oppført rundt gårdsrommet etter en brann på verftet i 1873. De to takarkene ble påbygd på 1950-tallet.

Image "070902c_98_06.jpg" without description

Kjellervindu med påsatt gitter. Den hvelvede kjelleren ble antagelig brukt til oppbevaring også av farlige stoffer brukt i laboratoriet.

Inv.nr. og navn

0124 Det hvite hus

Tradisjonelt navn

Laboratoriet

Oppført / arkitekt

1839 av ingeniøroffiser F.H. Aubert

Nåværende funksjon

Kontorer

Opprinnelig funksjon

Laboratorium

Historikk

1839

Oppført som en-etasjers bygning av Grundmur, tækket med teglhengt, horisontalt bordtag (inventarbeskrivelse 1882). Hel kjeller under bygningen, delvis overvelvet. Her var det fem rom med jordgulv. Bygning og sokkel var pusset med kalk. Huset hadde i alt 11 rom gruppert rundt en midtkorridor i hovedetasjen. Et av disse var smie. I kjelleren var det fem rom. På loftet nevnes ingen rominnredning. Værelsene hadde kalkpussede loft (himlinger) og oljemalte vegger (ant. på puss)

1875–1876

Sikret mot eksplosjonsfare mot verftssiden med jernlemmer foran vinduene samt med mur (tilsv. verftsmuren) på øst og nordsiden. Skur til fabrikasjon av fyrverkeri og raketter bygget i gårdsrommet mot nordvest. Dobbel jernport i mur mot nord

1892–1893

Et lite Satshus (antagelig tennsats-) av tre 3,6×3 m oppført i gårdsrommet mot søndre mur, i 1893 et satsblandingshus 5,6×4 m. Laboratoriet samt uthusene utstyrt med lynavledere

1897–1898

Lite syrehus og privet oppført i gårdsrommet. Værelse innredet i kjelleren i laboratoriet. Innlegging av vann

1946–1948

To takarker med pulttak oppført i forbindelse med innredning av loftsrom. Underjordisk hvelv i armert betong bygd i gavlen mot syd med adkomst fra kjeller.

1981–1988

Omfattende oppussing bl.a. med utskifting av vinduer og omlegging av tak. Innvendig rehabilitering bl.a med platekledning av vegger. Jernlemmer, deler av mur samt flere skur i gårdsrommet fjernet.

1998

Utflytting av administrasjon ØSD til nytt administrasjonsbygg i tidligere flyhangar på Møringa

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

En etasje med utbygd loft

Fundament / kjeller

Teglsteinsmur, 80 cm tykk. Full kjeller under hele bygningen der et av rommene er overvelvet

Vegger

Murvegger utvendig pusset. Innvendig opprinnelig pusset, i dag for en stor del platekledd

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Fyllingsdør med halvsirkelformet overlysvindu med diagonalsprosser på nordsiden

Vinduer

Mot nord toramsvinduer med fire glass i rammen med halvsirkelformet overvindu med diagonalsprosser. Krysspostvinduer mot øst. Eldre toramsvinduer med fire glass i rammen med innvendig jerngitter i kjeller (sokkel)

Tak

Valmet tak tekket med tegl

Pipe

To teglsteinspiper

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Laboratoriebygningen, Det hvite hus, har høy arkitektonisk og antikvarisk verdi som en av de få gjenværende bygningene fra den eldste byggeperioden ved verftet. Empirebygningene fra denne byggeperioden på Horten representerte høydepunkter i norsk arkitekturhistorie. Eksempler på det er Sykehuset og Kontoret, verftets administrasjon, oppført ca. 1840, som sammen med en rekke bygninger ble ødelagt av alliert bombing i februar 1945. Huset er en del ombygd innvendig og fikk innredet loftsetasje etter 2. verdenskrig. Takoppløftet / arken fra denne påbyggingen er utformet med flatt pulttak. Dette har en skjemmende på den lille empirebygningen med valmet tak i tillegg til at det kan registreres skader ved overgangen til tak / vegg. Innvendig kan nyere laminatpaneler skjule eldre bygningsdetaljer. Ved fremtidig rehabilitering er derfor fjerning av arkpåbygg og en tilbakeføring av interiøret ønskelig. Vernet omfatter eksteriøret som helhet samt indre (eldre) hovedstruktur med hvelvet kjellerrom, trapp og eldre arkitektoniske detaljer, inkludert slike som idag er skjult av senere ombygging

Historiske tegninger / referanser, ØSD-arkiv: 33 Laboratoriet, tegning datert 1916, Laboratoriet II: Ditto viser situasjonen gårdsrommet ved 0124 Laboratoriet (utsnitt) og er antagelig utført i forbindelse med planer om endringer (utsnitt av gårdsromplan + tegning av satsblandingshus).

33 Sjøforsv Artilleri: Plan over regulering av bygninger i gårdsrommet til 0124 Laboratoriet 1932–1949.

Andre referanser: RA-arkiv: Brev 1946 ang. påbygging av takark. (kopi FB / FK Vestfold