Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0083 Garasje ved 0188

Image "070902c_72_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_72_02.jpg" without description

Garasje ved 0188 sett fra vest.

Inv.nr. og navn

0083 Garasje ved 0188

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

Ant. 1980 årene (få opplysninger)

Nåværende funksjon

Garasje

Opprinnelig funksjon

Garasje

Historikk

1980-tallet

Oppført (få opplysninger)

Beskrivelse

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Få opplysninger. Garasjen i panelt bindingsverk er oppført mellom 0188 Kontorbygg og 0189 / 0190 Kalkovnene