Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0151 Båthus I

Image "070902c_132_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_132_02.jpg" without description

Plan og snitt.

Image "070902c_132_03.jpg" without description

Sjøsiden sett fra sør. Det tidligere torpedobåtskuret som ble oppført i bølgeblikk i 1899, ses her fra landsiden.

Image "070902c_132_04.jpg" without description

Tidligere torpedobåtskur oppført 1899 sett fra sørøst.

Image "070902c_132_05.jpg" without description

Sjøsiden mot nord.

Image "070902c_132_06.jpg" without description

Søndre gavl.

Inv.nr. og navn

0151 Båthus I

Tradisjonelt navn

Torpedobådskur af bølgeblik nr. 166, senere 152 Skur for 1.klasses Torpedobaade

Oppført / arkitekt

1899

Nåværende funksjon

Båthus

Opprinnelig funksjon

Båtskur for torpedobåter

Historikk

1899–1900

Oppført som torpedobåtskur av «jernstenderverk paa pillarer, kledt med bølgeblikk. Taket bygget som 2 burtage av T-bjelker og tekket med bølgeblikk. Skuret skrånet med 1:15 m ned mot vannet og inneholdt fire rullebeddinger for 1.klasses torpedobåter

1957

Nordvegg kledd med nye plater

1991

Søknad om riving stilt i bero av Riksantikvaren

1994

Demontering og flytting av slipp akseptert av RA

1998

Driftsavtale om bruk av båtskuret inngått med sivilt firma

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Stålkonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Søylefundamenter. Punktvis oppbygd grunnmur av betong

Vegger

Stålkonstruksjon kledd med bølgeblikk

Etasjeskiller

Ingen

Ytterdører

Høye labankporter, panelte

Vinduer

Ettrams vinduer med 15 glass i rammen i gavl mot syd. Små ettrams takvinduer med jerngitter

Tak

Buet tak av T-bjelker tekket med bølgeblikk

Pipe

Ingen

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Torpedobåtskuret fra 1899 i stålkonstruksjoner kledd med bølgeblikk representerer en epokegjørende byggemåte som fikk sitt gjennombrudd på Verdensutstillingen i Paris i 1889 med byggingen av Eiffeltårnet. Byggemåten fikk stor betydning, ikke minst ved jernbane- og industriutbygging, og ble også tatt i bruk av Forsvaret. Byggverk fra denne perioden er i dag svært sjeldne. Vernet omfatter eksteriøret som helhet, indre hovedstruktur med synlig jernkonstruksjon og øvrige arkitektoniske detaljer

Andre referanser: FK Vestfold-arkiv (kopi FB) samt RA-arkiv: Korrespondanse i forbindelse med ønske om riving i 1991-1992. RA-arkiv: Båthus. Fotodokumentasjon bl.a. av dører med beslag