Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0386 Uthus

Inventaropplysninger
Inventarnavn Uthus
Inventarnummer 0386
Byggeår 1919
Opprinnelig bruk Uthus for oppsynsmannsbolig
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1 etasje med loft (antagelig høyloft). Dør høyt oppe i gavlvegg mot syd tyder på at det har vært en låvebro på denne siden
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Trebjelkelag
Vegger Bindingsverk utvendig og delvis innvendig kledt med panel
Vinduer To små vinduer uten sprosser på bakside, et etrams sprossevindu med fire ruter i gavl samt treliggende etramsvinduer med ti og seksten ruter i påbygg, tidligere hønshus mot nord
Dører Labankdører av tre. Dobbelt port i låvebro (?) på gavlvegg
Tak Saltak kledt med bølgeblikk
Piper En pipe over tak mot syd
Annet Betong

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Oppsynsmannsboligen og uthuset oppført samtidig med gruppen av arbeidshus for behandling av ammunisjon inne på Mellomøya. De selvstendig småbrukene som de militære oppsynsmannsboligene representerer er i dag sjeldne. Uthuset er forholdsvis autentisk bevart.

1919
Oppført. Vedlikeholdshistorie ikke angitt

Ingen treff