Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0431 Sprengstoffmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sprengstoffmagasin
Inventarnummer 0431
Byggeår 1912
Opprinnelig bruk Sprengstoffmagasin
Nåværende bruk Uten funksjon / lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Ingen
Vegger Bindingsverk utvendig og innvendig kledt med panel og med ytre kledning av bølgeblikk
Vinduer Ingen
Dører Enkel labankdør kledt med galvaniserte plater
Tak Saltak tekket med bølgeblikk
Piper Ingen
Annet Grunnmur av stein. Betonggulv. Ingen kjeller

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Sprengstoffmagasinet er i likhet med inv.nr. 0431 oppført i forbindelse med anlegging av ammunisjons- og sprengstoff fabrikasjon på Mellomøya i tidsrommet rundt 1. verdenskrig. Magasinene er oppført i god avstand fra miljøet av arbeidshus og byggegrunnen er delvis innskutt i fjell som virker som beskyttelse (skjelter) mellom bygningene. Innvendig er bygningen tømt for eldre utstyr. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

1912
Oppført. Vedlikeholdshistorie ikke angitt

Ingen treff