Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1002 Batteriet på Tivoli

Inventaropplysninger
Inventarnavn Batteriet på Tivoli
Inventarnummer 1002
Byggeår 1874
Opprinnelig bruk Forsvarsverk
Nåværende bruk Uten funksjon
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriet består av to deler, et lavereliggende innrettet for to kanoner og et som ligger ca. 3 meter høyere, innrettet for en kanon. Kanonene ble plassert i halvsirkelformede fremspring innskåret i det ytre brystvernet. Kanonplattformene har hatt fundamenter for pivot (feste / dreiemekanisme) og sideretningsbuer. På innsiden av brystvernet var der en bankett for oppstilling av infanteri. Det øverste batteriet hadde en større platting til oppstilling av infanteri med mindre skyts som skulle beskyte det omkringliggende terrenget og den lavereliggende delen av batteriet. Mellom de to batteriene var der opprinnelig en trapp av tømmer og planker, likeledes var der en tretrapp opp til det nederste batteriet. Et kruttmagasin var anlagt under vollen ved den sydligste batteriet med innervegger av bruddstensmur lagt i «Cement» (sterk hydraulisk kalk) og overhvelving av mursten belagt med asfalt med jordfylling over. Gulvet her er lagt høyere enn plattingen på kanonstandplassen bak av dreneringsårsaker. Batteriet lå åpent i bakkant, men det var planlagt satt opp palisadeverk rundt ved krigstilfelle. Foran det doble batteriet lengst mot nord har det vært en vannfylt grav der man hadde tatt ut jord til vollene. Vanngraven ble benyttet som branngrav ved branntilløp på verftet

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Anlegget som helhet

Kommentar

Batteriet i Tivoli står i en særstilling som Norges eneste bevarte barbettebatteri, et jorddekningsanlegg med åpne standplasser, her for grovt Armstrong-skyts. Skytset var de nye, riflede kanonene som gjorde at fortifikasjonene med glattløpte kanoner som var bygget på Verftsområdet og Vealøs 20 år tidligere mistet sin strategiske betydning.

Et boligområde fra 1950-tallet står idag helt inntil batteriet. Det er preget av forfall og av sterk tilgroing med vegetasjon (2003), men er likevel i hovedsak intakt. Vernet omfatter batteriet som helhet med forbindelsesvoll vestover mot 0955 Vollporten

Referanser: ØSD-arkiv: 070101 1_ Skisse Tivoli, Skisse Tivoli2, 2 Skisse Tivoli, 3 Skisse Tivoli, 4 Skisse Tivoli, (oppmålingstegninger i forbindelse av inntegning av nytt kruttmagasin) samt Hortenskogen 1954, Nord for Tivoli og 1002. Sistnevnte viser Tivolibatteriet med forlenging mot 0955 Vollporten samt skisse til et supplerende batteri nord for Tivolibatteriet

FMU Kanonho1, 2 og 3, Kanonhor, Kanonmri, Kanonst1, Kanonst2, Kassertk, Magasin, Rifleka1, Rodmansk

1871 - 1874
Oppført som barbettebatteri av jord innrettet for tre stk. 23 cm/7" Armstrong kanoner med Rodmanske forsvinningsaffutasjer
1888 - 1889
Indre ombygging av kruttmagasinet
1950
Et boligområde med rekkehus ble bygget helt inntil Tivoli-batteriet slik at det nordligste, doble batteriet utgjorde nederste del av hagen for den ene husrekken. Terrenget inn mot husene er blitt

Ingen treff