Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0145 Gyroverksted, Garasje, Avstandsmålehus (Elektroskolen) (sammenslått med 146 og 147)

Image "070902c_130_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_130_02.jpg" without description

Sett fra sør.

Image "070902c_130_03.jpg" without description

Sett fra sørøst.

Image "070902c_130_04.jpg" without description

Tilbygg mot nord.

Image "070902c_130_05.jpg" without description

Sett fra sørøst. Den tidligere elektroskolen er bygget inn mot sydsiden av Strandbatteri II.

Inv.nr. og navn

0145 Gyroverksted, Garasje, Avstandsmålehus (Elektroskolen) (sammenslått med 146 og 147)

Tradisjonelt navn

Elektroskolen

Oppført / arkitekt

1950, 1952, 1951

Nåværende funksjon

Kontor, verksteder, garasje

Opprinnelig funksjon

Gyroverksted, garasje, avstandsmålehus

Historikk

1950–1952

Oppføring av de tre bygningene som ligger inntil hverandre. 0046 Garasje oppført som mellombygning

1984–

Utvendige og innvendige oppussingsarbeider bl.a. i klasserom

1988

Skifte av taktekking på Gyroverksted

Vern

Verneklasse

0 – liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Det tidligere gyroverkstedet i bærende teglsteinskonstruksjon samt garasjen og avstandsmålehuset i siporex-blokker hører til den omfattende skolevirksomheten som ble bygget opp på Karljohansvern etter 2. verdenskrig. Kulturminner fra denne perioden er tillagt liten verneverdi på Kaljohansvern. Bygningene er i tillegg plassert helt inntil 1011 Strandbatteri II noe som faller uheldig ut i forhold til det militærhistoriske kulturminnet som er i verneklasse 1

Historiske tegninger: ØSD-arkiv