Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0069 Bryggerhus

Image "070902c_52_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_52_02.jpg" without description

Bryggerhuset med Brakke A og det nå åpne gårdsrommet i bakgrunne. En uteplass er nylig blitt anlagt utenfor bryggerhuset.

Image "070902c_52_03.jpg" without description

Bryggerhuset var i likhet med de andre sterkt skadet av sterk sementpuss. Det er nå rehabilitert med kalkpuss.

Image "070902c_52_04.jpg" without description

Tegning 1955.

Inv.nr. og navn

0069 Bryggerhus

Tradisjonelt navn

Bryggerhus

Oppført / arkitekt

1829

Nåværende funksjon

Uthus (boder) for boliger

Opprinnelig funksjon

Bryggerhus for underoffiserer og arbeidere ved verftet

Historikk

1839–1842

Oppført som felles bryggerhus for de menige i en etasje. Utvendige vegger afskuret med kalk, tak tekket med teglstein. Bygningen hadde skorsten (grue) med innmurt bryggepanne, bakerovn og benk. Gulv av murstein satt på høykant. Huset hadde en dør og tre fag vinduer. Der var stige til loftet der det var et vindu i hver gavl og pløyet bordgulv.

De meniges gårdsrom hadde to 11m lange skur av bindingsverk tekket med teglstein som var avdelt i 10 avlåste rom. Bryggerhuset lå inn mot de meniges gårdsrom i brakke B på motsatt side. Mot denne muren var der også to priveter av utmurt bindingsverk, hver inndelt i 4 låsbare rom. Privetene hadde asfalterte renner

1984–1985

Bolighus og uthus renovert og pusset om med sementmørtel

1998–1999

Bryggerhuset renovert og ompusset med kalkmørtel

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur, senere påstøpt

Vegger

Murvegger utvendig pusset, innvendig delvis platet

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Tredør, panelt

Vinduer

Torams vinduer med ti glass i rammen

Tak

Halvvalmet tak tekket med teglstein

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bryggerhuset er en del av det store brakkestokk-komplekset i empire som ble oppført mellom 1829 og 1842. Dette bryggerhus var felles for menige og arbeidere ved verftet som bodde den midtre seksjonen i Brakke B (se også inventar nr. 0063). Anlegget som helhet har stor fortellerverdi. Bryggerhus 0069 skiller seg ut fra de fleste andre bryggerhusene ved at ildstedet i midten av bygningen bevart bl.a. med intakte bakerovnsdører. Ildsted av denne typen er svært sjeldne og gir bryggerhuset særskilt høy verneverdi. Vernet omfatter eksteriøret som helhet. Innvendig omfatter det rester av eldre innvendig hovedstruktur, ildsted med bakerovn og bryggers samt øvrige gjenværende eldre arkitektoniske detaljer

Historiske plantegninger ikke funnet

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882