Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0296 Torpedolager – nedre

Image "070902c_182_03.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_182_04.jpg" without description

Torpedolager, nedre, sett fra sørøst.

Inv.nr. og navn

0296 Torpedolager – nedre

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

1940–1945

Nåværende funksjon

Lager

Opprinnelig funksjon

Torpedolager

Historikk

1940–1945

Oppført av den tyske okkupasjonsmakten

1970–1984

Utbedring og omtekking av tak, utbedring av puss, utskifting av vinduer. Innvendig rehabilitering elektriske installasjoner m.v.

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Bygningen sto sentralt i tyskernes etablering av hovedlager for torpedoer på Østøya under annen verdenskrig. Det er oppført i rammer av armert betong utfylt med utmurt 1½-steinsmur. Den ekstyske bygningsmassen på Karljohansvern er imidlertid fragmentarisk bevart og er med få unntak ikke tillagt verneverdi