Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1051 Kanalen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kanalen
Inventarnummer 1051
Byggeår 1857–1863
Opprinnelig bruk Kanal
Nåværende bruk Kanal
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kanalen er stensatt på sidene og utgravd i 878,5 m lengde

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Anlegget som helhet

Kommentar

Kanalen over Bromsjordet ble anlagt for å skape en kort forbindelse for rokanonbåter og lignende mellom Indre Havn og Oslofjorden. Samtidig skulle den fungere som en del av fortifikasjonene på Marinestasjonen som ble endelig fullført i 1850-årene (Citadellet, Norske Løve, Strandbatteriene og Vollene) ved å skape en sperre mellom Hortenshalvøya og fastlandet innenfor. Kanalanlegget er et viktig teknisk kulturminne som det finnes få tilsvarende av i Norge

1854 - 1867
Kanalen anlagt mellom Indre havn og Oslofjorden for å skaffe løp for kanonbåter og småfartøy, samt for å skaffe vern mot landangrep. Utgravingen ga også en sirkulasjon av havnebassengvannet på indre havn. En dobbel vindebro med brokar av granitt ble anlagt der landeveien krysset kanalen. Kanalhavnen med moloer ble anlagt samtidig, sistnevnte ved hjelp av fyllmasser fra kanalen. Kanalen ble beplantet med popler langs kantene
1877
Brygge for Torpedovesenet anlagt i nordvestre ende av kanalen
1920
Poplene ble hugget og erstattet med bøketrær
1930 - 1939
Broen over kanalen utvidet og ombygget
1996 - 1998
Kanalen rensket for miljøgifter og istandsatt

Ingen treff