Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0821 Brygge

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brygge
Inventarnummer 0821
Byggeår 1905
Opprinnelig bruk Brygge anlagt i forbindelse med ombygging av (0376) tidligere lade til ammunisjonsjonsmagasin i 1905
Nåværende bruk Bryggen er lite i bruk i dag
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Pælebrygge av trevirke

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Bryggeanlegget som helhet

Kommentar

Pælebrygger i trekonstruksjoner begynner nå å bli sjeldne. Denne har i tillegg en løftekran av eldre type som fortsatt er intakt. Oppføringen av bryggen må ses i sammenheng med (0376) laden like ved som samme år ble ombygget til ammunsjonsmagasin. Under første verdenskrig ble terrenget øst og sør for bryggen bygget ut med en rekke arbeidshus for ammunisjonsbehandling. Vernet omfatter bryggeanlegget som helhet med eldre løftekran

Historske tegninger, ØSD: Kart fra 1907–1910 (utsnitt). Bryggen er ikke inntegnet på dette kartet. I stedet er det oppført en eldre utstikker i bukten mot nordøst. Kartgrunnlaget som viser havdybder kan imidlertid være av eldre dato

1905
Oppført. Senere vedlikeholdshistorie ukjent

Ingen treff