Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0164 Rofartøyskur

Image "070902c_140_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_140_02.jpg" without description

Rofartøyskuret – som tidligere var tre ganger så langt – sett fra sørøst.

Image "070902c_140_03.jpg" without description

Rofartøyskuret sett fra verftssiden.

Image "070902c_140_04.jpg" without description

Langs med langveggene inn mot verftet ses fortsatt avslutningen på de kraftige, utstikkende sperreendene i takkonstruksjonen.

Image "070902c_140_05.jpg" without description

Endegavl mot nordøst.

Inv.nr. og navn

0164 Rofartøyskur

Tradisjonelt navn

Skur for rokanonbåter (kart 1870)

Oppført / arkitekt

1841

Nåværende funksjon

Verksted, lagring av skipsutstyr

Opprinnelig funksjon

Rofartøyskur

Historikk

1841

Oppført. Var opprinnelig nær 117 m langt, kledd med horisontale, oljemalte bord og tekket med svensk skifer. Iflg. Inventarbeskrivelse fra 1882 var skuret delt opp i 22 rom i lengderetningen ved hjelp av stendere som dannet et Gebind, støttet opp av mellomliggende stendere. Mot sjøen var det 22 hengslede doble porter. Her hvilte stenderne i hugne fotstene mens langsiden mot land hadde gråstensgrunnmur. Under portene mot sjøen var der anbrakt et system med løse lemmer som ble tatt bort når båtene skulle inn og ut. Mot landsiden var der 22 enkle dører med vindu over. I tillegg var der 26 fag vinduer og i hver gavl doble porter for å ta inn gods på loftet over bjelkene der det var lagt plankegulv på midten. Gulv av stampet leire som helte nedover mot sjøsiden. Langs øvre vegg (mot land) var det pullerter av eik, en for hvert rom

1900–1904

I dette tidsrommet ble loftet innredet med spillervegge samt at det ble bygget 8 avløpsbeddinger for dampbarkasser

1945

Delvis skadet av alliert bombeangrep i 1945. Bygningen forkortet med 41 m som følge av skade

1960

Marinens Hovedverfts område ble utvidet i forbindelse med bygging av en ny dokk. Rofartøyskuret ble nå ytterligere forkortet med ca. 37 m

1967

Innredning av verkstedsrom

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bindingsverkskonstruksjon (stendere som danner tversgående gebandt eller grindverk)

Antall etasjer

En etasje med loft

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur, delvis støpt. Gulv av stampet leire, støpt i midtgang

Vegger

Bindingsverk utvendig panelt. Verkstedsrom innvendig panelt

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Dobbel labankport mot øst

Vinduer

Torams vinduer med tre glass i rammen

Tak

Saltak tekket med skifer mot sør, bølgeblikk mot nord

Pipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Kun en tredjepart av det opprinnelige 117 m lange rofartøyskuret står fortsatt, men bygningen er er en av de eldste på Karljohansvern og det eneste båtskuret som står igjen fra den eldste tidperioden ved verftet. Sammen med det tidligere Kanonchalupsskuret dannet det en nesten sammenhengende rekke av båtskur som lå ut mot Stjertebukta. Bygninger knyttet til rofartøy- og seilskutetiden i Forsvaret er i dag svært sjeldne. Den nordre langsiden av Rofartøyskuret markerer også den tidligere strandlinjen på Kyllinghodet. Opprinnelig gikk sjøen helt inntil bygningen. Vest for Rofartøyskuret, ytterst på odden, lå Strandbatteri I. Vernet omfatter eksteriøret, opprinnelige bære- og takkonstruksjoner samt øvrige eldre arkitektoniske detaljer in interiøret

Historiske tegninger: ØSD arkiv: Kart Kart 1913 / 1917 samt Kart 1960, (utsnitt): Viser bygningens tidligere utstrekning, den eldre strandlinjen samt Strandbatteri I (inv. nr.1011)

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882