Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0399 Ladeverksted

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ladeverksted
Inventarnummer 0399
Byggeår 1940–1945
Opprinnelig bruk Ladeverksted
Nåværende bruk Verksted / lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag til blindloft
Vegger Teglsteinsvegger utvendig fuget
Vinduer Torams vinduer med seks og til glass i rammen. Lyskasser på taket
Dører Hovedsakelig doble ståldører
Tak Pyramidetak tekket med papp. Taket forhøyet med tre lyskasser
Piper En teglsteinspipe
Annet Betong. Utstikkende fundament for lasterampe langs langveggen. Kjeller under søndre del av bygning for sentralfyr

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Det opprinnelige ekstyske ammunisjonslageret har vært tilknyttet jernbanenettet som okkupasjonsmakten anla på Mellomøya, en forlengelse av de eksisterende jernbanesporene som ble anlagt ved århundreskiftet. Verkstedet er noe ombygd, bl.a. med lyskasser på taket, men er i hovedsak bevart

1940 - 1945
Oppført av den tyske okkupasjonsmakten
1968
Fyrkjele skiftet ut
1977
Modernisering av sanitæranlegg
1981
Innvendig ominnredning bl.a. med utvidelse av spisesal
1982 - 1984
Etterisolering, malerarbeider m.v.
1986
Ytterdører skiftet ut
1987 - 1988
Innvendige malerarbeider, ny oljefyr, pumpe og vannforsyning

Ingen treff