Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0140 Anleggsverksted

Image "070902c_124_03.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_124_04.jpg" without description

Tidligere snekkerverksted, oppført 1954, sett fra sørvest.

Inv.nr. og navn

0140 Anleggsverksted

Tradisjonelt navn

Snekkerverksted

Oppført / arkitekt

1954

Nåværende funksjon

Snekkerverksted med tilbygd bilverksted

Opprinnelig funksjon

Snekkerverksted

Historikk

1954

Oppført

1977–1979

Utskifting av vinduer og garasjeporter

1984–1987

Utskifting av vindusfelt, vindskier, dører og takrenner. Malerarbeid

1991

Ny garasjeport

Vern

Verneklasse

0 – liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Det tidligere snekkerverkstedet i armert betong, forblendet med murstein, er oppført tett inntil Strandbatteri nr. II. Sistnevnte har høy verneverdi