Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0049 Befalsmessen Carl Johan

Image "070902c_20_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_20_02.jpg" without description

Snitt og plan 1. etg. m / uthus, 1993.

Image "070902c_20_03.jpg" without description

Gavl og sidebygning mot syd.

Image "070902c_20_04.jpg" without description

Korpsskolebygningen, senere Befalsmesse Carl Johan oppført 1840 / 1865 sett fra vest.

Image "070902c_20_05.jpg" without description

Plan (før siste ombygging) og snitt. Den gamle korpsskolebygningen har vært ombygd en rekke ganger.

Image "070902c_20_06.jpg" without description

Mindre sidefløy mot øst. Eldre, antagelig opprinnelig vindu i gavlspissen.

Image "070902c_20_07.jpg" without description

Gårdsrom mot øst.

Inv.nr. og navn

0049 Befalsmessen Carl Johan

Tradisjonelt navn

(Gamle) Korpsskolebygningen

Oppført / arkitekt

1840 og 1865

Nåværende funksjon

Delvis ute av bruk, delvis i bruk til tilstelninger / messe og mindre kontorvirksomhet

Opprinnelig funksjon

Korpsskolebygning, bolig (leilighet på loftet), vognskur og vedskur (fløybygning mot sydvest, tidl. eget inv.nr.)

Historikk

1840

Oppført som 1-etasjes bygning (kaserne) i utmurt bindingsverk med hele (oppmurte) gavler, ca. 41 m lang, tak tekket med tegl. Utvendig kledt med høvlede, oljemalte bord.

1865

Omgjort til skolebygning for Sjømilitære Korps med stort skoleværelse mot nord, 6 fag vinduer og ovn midt på gulvet. Påbygd vognskur i stenderverk, 27 m langt. 9 m av dette var avdelt til gang og vedskjul for Korpsskolen. Denne delen av skuret hadde jordgulv, mens vognskuret hadde plankegulv og tre par doble porter. Værelsene i Korpsskolebygningen ble fortsatt brukt til festivitets- og klubblokale for verftet samt til kommunens representantskapsmøter

1882

Inventabeskrivelse som viser at det syd for skoleværelset var gang med en rekke mindre værelser, videre en entre med tre mindre og et større lisitasjonsværelse med inngang fra bislag mot gården og fra gang mellom vognskur og skolebygning. Værelsene var enten kalkpusset, oljemalt eller tapetsert. På loftet var det innredet en bolig i hver ende med tørkeloft mellom. Oppgang fra bislaget. Under et av rommene var det kjeller

1884

Innredet tre rom for korpsets musikkpersonale i nordenden av bygningen, kontorer for auditør, kommandør samt et retslokale.

1897

Boligen i sydenden utvidet fra ett til to rom og kjøkken

1900–1905

To priveter innredet til håndverkskorpset i vognskuret. Visitasjonsværelse delt i to av skillevegg. Klasseværelset utvidet mot syd i gang. Dette rommet var omgjort og innredet til rettslokale . I sørenden av bygningen ble det avdelt to rom til kontorbruk, mens tørkeloftet ble innredet til beboelsesrom for nordre leilighet

1971

Omlekting og omlegging av tak

1976

Riving av takark

1985–1887

Ominnredning av 1. etasje til befalsmesse. Ny sidefløy i 1½ etasje. Utskifting av vinduer og kledning samt understøping av yttervegg

1998

Utflytting av befalsmesse i forbindelse med overflytting av hele ØSD til nyinnredet administrasjonsbygg på Møringa

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Utmurt bindingsverk. Tilbygg i bindingsverk

Antall etasjer

En etasje med innredet loft

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur, opprinnelig kjeller under ett av rommene

Vegger

Utmurt bindingsverk utvendig panelt, innvendig i dag delvis panelt, delvis platekledt

Etasjeskiller

Trebjelkelag

Ytterdører

Tre tofløyete fyllingsdører i tillegg til enfløyete dører

Vinduer

Krysspostvinduer med en og to glass i karmen. Et sammenhengende vindusfelt med fire etrams vinduer med seks glass i rammen, et seksrams krysspostvindu med et og to glass i karmen samt et (eldre) torams vindu i fløygavl med tre glass i rammen

Tak

Saltak tekket med teglstein

Pipe

Tre teglsteinspiper

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Den gamle korpsskolebygningen er en av de eldste bygningene på Karljohansvern. Eldste del er identisk med den nye tømmermannsbrakken, satt opp i 1840 på vestsiden av tomten til den eldste sjauerbrakken, som ble oppført ved anleggstarten i 1820. Den skiftende utnyttelsen, først som arbeiderbrakke for (skips)tømmermenn, deretter som korpsskole, retts- og kommunelokale, bolig m.v for til slutt å bli brukt som befalsmesse forteller om utviklingen ved marinestasjonen og gjør at bygningen har stor pedogogisk og historiefortellende verdi. Til tross for intensiv bruk og en rekke ominnredninger er den panelte bindingsverksbygningen i hovedsak godt bevart utvendig med flere eldre bygningsdetaljer. Innvendig er bygningen mer preget av endringer. Vernet gjelder for eksteriøret som helhet samt indre (eldre) hovedstruktur med resterende eldre arkitektoniske detaljer i interiøret inkludert slike som idag kan være skjult av ombygging

Andre referanser: Riksantikvarens arkiv: foto Ramberg / 1982 samt diverse ombygningstegninger