Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0376 Ammunisjonsmagasin, Mellomøya

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin, Mellomøya
Inventarnummer 0376
Byggeår Ant. 1800-tallet, årstall usikkert, ominnredet 1905
Opprinnelig bruk Låve, i 1905 ombygd til ammunisjonsmagasin
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Laftekonstruksjon.
Vegger Tømmervegger utvendig kledt med bølgeblikk, innvendig delvis kledt med stående panel
Vinduer Vinduer dekket med skodder
Dører Doble fløydører belagt med stålplater
Tak Saltak av sperrer tekket med bølgeblikk
Piper Ingen
Annet Bruddstensgrunnmur med forblendingsmur ytterst

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bygningen var opprinnelig en tømmerlåve og kan ha sivil opprinnelse. Den ble omrinnredet til ammunisjonsmagasin i forbindelse den hektiske militære aktiviteten rundt unionsoppløsningen i 1905 da det ble bevilget store summer til marinen. Den tradisjonelle tømmerkonstruksjonen er kledt med bølgeblikk før at bygningen skulle bli tett og mest mulig brannsikker. Den opprinnelige grunnmuren, antagelig peler eller et grovt steinfundament, er tildekket med murforblending. Bygningen ligger nær sjøen og er «kamuflert» som et vanlig, hvitmalt bolighus. Bukten på nordsiden, Ladebugten, er oppkalt etter huset (se eldre kart). Interiørvernet omfatter rester av eldre ovedstruktur og synlige tømmerkonstruksjoner. Vernet omfatter eksteriøret som helhet samt rester av eldre hovedstruktur og synlige tømmerkonstruksjoner i interiøret

Historiske tegninger: Eldre byggtegninger ikke funnet

ØSD-arkiv: Avmerket på kart 1907–1910

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer (kopi FB)

1905
Laden ombygd til ammunisjonsmagasin for artilleriet, brygge anlagt på nedsiden mot sjøen
1940 - 1945
Tysk okkupasjon av Karljohansvern. En rekke nybygg oppført på Mellomøya og Østøya
1992
Nytt gulvbelegg på innvendig gulv
Oppført som lade av tømmer. Inneholdt låve (gulv) og to lader (rom for oppbevaring av høy / halm). Usikker alder. I Major Vetlesens dagbok 1829–31 er det nevnt arbeider (reparasjon?) på Laden på Mellomøen. Bygningen kan ha stått på stedet da Forsvaret ervervet området i 1819

Ingen treff