Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0125 Halvtaksskur: Toalett/sykkelstall

Image "070902c_100_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_100_02.jpg" without description

Haltaksskur, oppført 1850–1860, sett fra nordvest.

Image "070902c_100_03.jpg" without description

Østlig del av halvtaksskur sett fra nord.

Image "070902c_100_04.jpg" without description

Snitt og plan.

Inv.nr. og navn

0125 Halvtaksskur: Toalett / sykkelstall

Tradisjonelt navn

Halvtakskur

Oppført arkitekt

1850 (antatt)

Nåværende funksjon

Toaletter til Marinemuseet samt sykkelstall

Opprinnelig funksjon

Antagelig skur til oppbevaring av tjære og bek

Historikk

1850

Verftsmuren oppført med inntilliggende skur, dels i stenderverk / bindingsverk, dels i teglsteinsmur. Rommene langs denne del av muren beskrevet med forvegg, sidevegger / mellomvegger og bakvegg (verftsmuren) i 1 ½ stens mur tekket med teglsten, lagt på lekter og understrøket med Cement (antagelig hydraulisk kalk)

1874

En del av skurene ved verftsmuren ble reparert ombygd etter en brann på verftet, spesielt de som lå nærmest verftet på vestsiden av sykehusmuren.

1882

Halvtakskurene langs denne del av verftsmuren beskrevet som to rom med kampestensgulv og med to doble, jernplatekledte porter brukt til oppbevaring av tjære og bek. Neste rom vestfra var tekket med takpapp og hadde tre doble treporter og gulv av gamle sviller og bord. Her ble oppbevart drev og tauverk

1945

Denne delen av halvtaksskurene ble antagelig reparert etter bombetreff ved krigsslutt i 1945. Etter krigen ble 65 m av øvrige halvtakskur i området sør for Verftsporten revet

1989–1990

Utskifting av taktekking. Innredning av toaletter for Marinemuseet

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsmur, senere påstøpt

Vegger

Fuget teglsteinsmur

Etasjeskiller

Ingen

Ytterdører

Doble labankporter. Tre panelte tredører

Vinduer

Et liggende, nyere treramsvindu

Tak

Pulttak tekket med sorte plater. Forhøyede branngavler i enden og mellom rommene

Pipe

Ingen

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Halvtaksskurene fra 1850-tallet er rester av den sammenhengende bebyggelsen som sto lang verftsmuren. Skurene var delvis bygd i bindingsverk med verftsmuren som bakvegg, delvis med branngavler og frontvegg i mur slik som her. Nåværende sanitærbygg er sterkt ombygd. De enkle bruksbygningene har imidlertid historisk og antikvarisk interesse som rester av den eldste verftsbebyggelsen. Halvtaksskurene illustrerer den opprinnelige strukturen. Bygningenes opprinnelige funksjoner har dessuten pedagogisk verdi ved at de belyser eldre driftsformer ved skipsverftet. Innvendig er skurene i dag tømt for eldre utstyr og innredning. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

Historiske tegninger: ØSD Kart 1913 (utsnitt)viser den tidligere bebyggelsen langs verftsmuren

Andre referanser: 4495:32. Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer (kopi FB)