Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0249 Lagerbrakke

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lagerbrakke
Inventarnummer 0249
Byggeår 1940–1945 (flyttet til Vealøs i 1948)
Opprinnelig bruk «Tyskerbrakke», funksjon ukjent
Nåværende bruk Kontor og lagerrom

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Lemmebrakken er flyttet fra Apenes til Vealøs etter 2. verdenskrig. Den enkle bruksbygningen er relativt autentisk bevart og hadde sammen med en ekstysk garasje som nylig ble revet (0245) en viss miljøskapende funksjon. På Karljohansvern er det bare et fåtall ekstyske bygninger av denne typen som fortsatt står. Fordi tilsvarende eksempler er bevart i andre og mer helhetlige miljøer i Forsvarets eie er lemmebrakken ikke omfattet av vernebestemmelser. Bygningen er tidligere godkjent kassert

1940 - 1945
Oppført av den tyske okkupasjonsmakten på Apenes i Horten
1948
Flyttet til Vealøs

Ingen treff