Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0079 Bryggerhus S Paviljong

Image "070902c_68_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_68_02.jpg" without description

Bryggerhus, offiserspaviljong syd i Brakke D sett fra de meniges gårdsrom.

Image "070902c_68_03.jpg" without description

Fasade mot syd. De opprinnelige stallvinduene er skiftet ut. Deler av bryggerhuset ble innredet til leilighet i 1949.

Image "070902c_68_04.jpg" without description

Tegning januar 1948.

Image "070902c_68_05.jpg" without description

Bryggerhuset sett fra gårdsrommet.

Image "070902c_68_06.jpg" without description

Den opprinnelige porten til gårdsrommet er fortsatt i hovedsak intakt med originale beslag og detaljer.

Inv.nr. og navn

0079 Bryggerhus S Paviljong

Tradisjonelt navn

Bryggerhus for søndre offiserspaviljong i brakke D

Oppført / arkitekt

1841–1843

Nåværende funksjon

Uthus for bolighus

Opprinnelig funksjon

Bryggerhus og stall for offisersfamilie i Brakke D

Historikk

1843

Oppført som grundmuret bygning i 1. etasje med loft tekket med tagsten. Utvendige vegger afskuret med kalk. Inneholdt bryggerhus med skorstener (gruer), innmurt bryggepanne, benk, strykeværelse med kakkelovn, stall til to hester, fjøs til en ku, sælekammer, redskapskammer og vognskur, dessuten rommelig høyloft. Til dette var det stige i gangen foran stallen og fjøset. På utsiden hadde høyloftet ark med dører der høyet ble heist inn. Her var 4 vanlige vinduer og 2 stallvinduer, 8 magedøre (delte dører) med lås og dobbel port for vognskur. Skilleveggene var i utmurt bindingsverk som var rappet på begge sider, det var murstein i bryggerhusgulvet, de øvrige var plankegulv. Takene i bryggerhus og strykeværelse hadde kalkpuds på forskaling. To frittstående murer mellom bryggerhus og offiserspaviljong skilte gårdsrommet fra gaten og fra de meniges gårdsrom. Murene var pusset og (i 1882) anført tekket med takpapp. Inntil muren mot gaten var det gjødselbinge og privet i utmurt stenderverk, mot de meniges gårdsrom et vedskjul av bindingsverk. Under muren her var det en felles brønn med pumpe inne i hvert av gårdsrommene. Nedgang til kjeller med trapp av kalksten ved boligen. På utsiden av gårdsrommet og foran gavlen av offiserspaviljongen var der hage inngjerdet med stakitter

Ca. 1900

Tidligere vognskur innredet til strykeværelse

1949

Delvis innredet leilighet i uthuset

1955

To vannklosetter innlagt

1984–1988

Drenering, pussarbeider, reparasjon av tak. Omtekking med ny takstein i tegl. Innredningsarbeider

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur, senere påstøpt

Vegger

Murvegger utvendig pusset, innvendige skillevegger i utmurt bindingsverk opprinnelig rappet med kalk. I dag dels platekledt m.v.

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Tredør, panelt

Vinduer

Ettrams vinduer med ti glass i rammen.. Liggende ettrams vindu, hele mot gaten mot sør. NB: Gårdsplass m. vinduer ikke befart

Tak

Halvvalmet tak tekket med teglstein

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bryggerhuset tilhørte søndre offiserspaviljong i Brakke D i det vestlige brakkestokk-kvartalet. Den opprinnelige innredningen med egne bryggerhuskjeler, strykeværelse, stall og fjøs viser at de høyere offiserene hadde selvstendige husholdninger som sto i kontrast til underoffiserene og de meniges boliger og deres gårdsrom som var felles for flere og som ikke hadde innredning for hester og kyr. Vernet omfatter eksteriøret som helhet samt rester av eldre hovedstruktur og arkitetoniske detaljer i interiøret

Historiske tegninger: Ikke funnet

Andre referanser: ØSD-arkiv (kopi FB)

RA antikvarisk arkiv: Horten B79 Eldre foto

Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer