Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0089 Murkaserne BBS

Image "070902c_78_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_78_02.jpg" without description

Murkaserne, oppført 1952, sett fra nordvest.

Image "070902c_78_03.jpg" without description

Søndre del av kasernebygget sett fra vest.

Inv.nr. og navn

0089 Murkaserne BBS

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

1952

Nåværende funksjon

Kasernebygg

Opprinnelig funksjon

Kasernebygg for skoleelever

Historikk

1952

Oppført

1979–1981

Utskifting av vinduer

1984–1989

Innvendig oppussing og utskiftinger

1990–

Ny ytterdør, utvendig maling av vinduer, div. innvendig oppussing

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Murkasernen bygd i betong og forblendet med teglstein, er en velholdt 1950-tallsbygning, bygget i oppsluttende stil mht. materialvalg i forhold til 0088 Skolebygning BSMA. En del originale bygningsdeler slik som vinduer er skiftet ut.