Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0293 Brannstasjon/garasje

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brannstasjon / garasje
Inventarnummer 0293
Byggeår 1940–1945
Opprinnelig bruk Brannstasjon og garasje
Nåværende bruk Garasje

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Brannstasjonen er oppført som et vinkelbygg i utvendig panelt bindingsverk. Den ekstyske bygningsmassen på Karljohansvern er fragmentarisk bevart og er med få unntak ikke tillagt verneverdi

1940 - 1945
Oppført av den tyske okkupasjonsmakten
1970 - 1984
Utskifting av takbord og taktekking. Utvendig malt. Ny dør

Ingen treff