Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0423 Kruttårnet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kruttårnet
Inventarnummer 0423
Byggeår 1840 under kaptein Frantz Henrik Aubert. Tegningene til krutthuset kan imidlertid ha vært av eldre dato jfr. eldre tegninger
Opprinnelig bruk Lagring av krutt i fredstid
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bærende teglsteinskonsstruksjon i dobbelt murverk. Ytre vegg av 2-stens mursteinsmur på grunnmur av gråsten, indre vegg (magasin) i 1 stens mur på gråsteins grunnmur.
Vegger Teglsteinvegger, opprinnelig utvendig pusset på tre av sidene. I dag er det rester av puss (antagelig nyere) på vestre gavlvegg. Langveggene, spesielt den søndre samt østre gavlvegg har rester av kamuflasjemaling / slemming, men størstedelen av muren fremstår som upusset. Innvendige vegger er fortsatt rappet (tynnpuss)
Vinduer To enrams vinduer i hver gavl med ca. 10 glass i rammen. Vinduene er ikke nevnt i eldre inv. beskrivelser og kan være sekundære. Dekket med skodder. Over døråpningen til magasinrommene er det også satt inn vindusrammer i to høyder for å øke lysflaten
Dører Doble labankdører utvendig belagt med kobberplater
Tak Saltak tekket med bølgeblikk (opprinnelig tegl). Dobbel takkonstruksjon med indre saltak over magasinrommet
Piper Ingen
Annet Gråsteinsmur

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Krutthuset er tidligere administrativt fredet. Oppføring av solid bygde krutthus har vært svært viktig i militærhistorisk sammenheng. I dag er det få bygninger igjen av denne typen. Krutthuset på Mellomøya er svært godt bevart både utvendig og innvendig og med en rekke autentiske bygningsdetaljer. Dette gjelder bl.a. de kobberbelagte ytterdørene, jernlukene i ytterveggene samt sinkbelagte skodder til de store gavlvinduene som kan åpnes med kraftige, buede jernstenger fra innsiden. En vektanordning for krutt finnes fortsatt, samt trapper og trestillaser i mellomgangene. Disse har blitt brukt som atkomst til lukene i veggen. Ifølge en folkelig oppfatning har slike luker vært tiltenkt en tilleggsfunksjon som skyteskår, men dette er lite trolig. På østsiden av huset er den ene av de to utvendige lynavlederne bevart på utsiden, et jernbånd trukket fra bakken og over mønet på huset. Vernet omfatter eksteriøret som helhet med samtlige arkitektoniske detaljer inkludert eldre lynavleder og spor etter steinsatt brønn (antatt) og vannrenne nedenfor krutthuset på sørøstre hjørnet. Innvendig omfatter vernet interiøret som helhet inkludert tekniske detaljer og utstyr som vitner om den opprinnelige funksjonen som krutthus. Vernet omfatter også eldre overflater og materialbruk

Historisk tegninger: FMU arkiv : Marineet.jpg

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 påført senere endringer

1840
Oppført som høy en-etasjers bygning av 2-steinsmur på grunnmur av gråsten. Pusset på tre sider og utfuget på østre side. Taket tekket med tegl og utstyrt med to lynavledere.
1897 - 1898
0,5 m bred skinnegang anlagt mellom fredskrutthuset og bryggen i Strømsundet (inv.nr. 0824) og med en sidearm til kruttfyllingshuset. Lengde til sammen: 226 m
1940 - 1945
Tatt i bruk av den tyske okkupasjonsmakten
1999
Disponeres av HV

Ingen treff