Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0824 Brygge (rester)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brygge (rester)
Inventarnummer 0824
Byggeår 1840
Opprinnelig bruk Brygge for oppsynsmannen på Østøya brukt i forbindelse med oppsyn av Krutthuset på Mellomøya
Nåværende bruk Uten funksjon
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bryggen er oppført i tørrmur. Rester av senere forsterkninger i betong. Kaiplattingen er fylt med jord og gressbevokst

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Anlegget som helhet

Kommentar

Bryggen er i dag uten funksjon, men er fortsatt delvis bevart som et teknisk kulturminne. Anleggene i Strømsundet med oppsynsmannsboligen (0281) på Østøya, Kjølhalingskaia, Masteberget samt det meget godt bevarte Fredskrutthuset som alle ble anlagt samtidig, må ses på som en helhet. Masteberget er et høyt berg lenger nord i sundet. Bryggen ble bygget for oppsynsmannen som måtte ro over fra boligen på andre siden av sundet og åpne lukene i veggen i Krutthuset i tørrvær slik at magasinet fikk utlufting og kruttet kunne holdes tørt. Bryggen som også ble brukt i forbindelse med virksomheten knyttet til Masteberget lenger nord i sundet, er det i dag bare rester igjen av. Mastene ble slept ut hit fra Mastedammen, trukket opp på Mellomøya og heist på plass på skutene som lå innunder berget. Anleggene i Strømsundet var en viktig del av den tidlige skipsbyggingsvirksomheten ved Marinens Hovedverft og må ses på som en helhet. Her inngår ruinen av bryggen som en del av kulturlandskapet. Vernet omfatter rester av eldre, steinbygd brygge med trapp samt spor av eldre veiløp fra bryggen opp til Krutthuset (0423) og Masteberget lenger inn i sundet

Historiske tegninger: Ikke funnet

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer

1819
Østøya og Mellomøya ervervet sammen med gården Horten, Brom og Apenes
1840
0281 Oppsynsmannsbolig på Østøya, 0423 Fredskrutthus på Mellomøya og Mastedammen ferdigstilt
1841
Brygge for Fredskrutthuset på Mellomøya oppført i Strømsundet mellom Mellomøya og Østøya. Bryggen som var oppført i kold Graastensmur med en trapp av huggen kalksten var 13 m lang, 10,5 m bred og ca. 1,8 m høy.
1852
Et kruttfyllingshus i stenderverk oppført sør for bryggen
1897 - 1898
0,5 m bred og 226 m lang skinnegang anlagt mellom fredskrutthuset og bryggen i Strømsundet og med en sidearm til kruttfyllingshuset
1901 - 1902
Kaiområdet jevnet til med jord og plankedekke
1907 - 1920
Kruttfyllingsskuret innredet med vinduer, ovn og panelling. Økende aktivitet på Mellomøya i forbindelse med oppføring av arbeidshus for behandling av ammunisjon

Ingen treff