Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0771 Kanalbroen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kanalbroen
Inventarnummer 0771
Byggeår 1867
Opprinnelig bruk Bro over kanalen gjennom Bromsjordet
Nåværende bruk Bro for biltrafikk og gående
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Eldre, antagelig opprinnelig brokar av hugget granitt. Forsterkninger og utvidelser i betongkonstruksjon

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Kanalbroen som helhet

Kommentar

Kanalbroen ble oppført i forbindelse med byggingen av Kanalen over Bromsjordet i 1857–1863. Den var opprinnelig bygget som en dobbelt vindebro, men har vært i intensiv bruk og gjennomgått flere utvidelser. De opprinnelige brokarene i granitt er imidlertid fortsatt intakt. På østsiden av broen er det en liten oppmurt kaifront i granitt som blir kalt «Kongekaien», antagelig som følge av ilandstigning ved et kongelig besøk. Vernet omfatter broen som helhet med spesiell vekt på eldre brokar i granitt

Historiske tegninger: ØSD arkiv: Kanalbro Oppriss av kanalbro i forbindelse med utvidelse av kjørebredde og bygging av nytt fortau

Kanalbro 1910: Oppriss av landkarene 1910-

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer

1854 - 1867
Kanalen over Bromsjordet anlagt. Broen som ble anlagt der landeveien krysset kanalen var opprinnelig en dobbelt vindebro med 7,5 m mellom brokarene. Disse var oppført av hugget granitt og hadde fast jernrekkverk. Selve vindebroen var 6,2 m bred, på brokarene på sidene var bredden 8,4 m. Disse stakk ca. 1,8 m opp over vannet
1882
En iventarbeskrivelse fra 1882 viser at vindebroen på dette tidspunktet manglet heisegalger og maskineri
1910
Hovedreparert og endret, antagelig fra vindebro til fast bro
1930
Veibredden utvidet med betongforsterkning på nordsiden. Nytt fortau
1961 - 1964
Kanalbroen utvidet og forsterket: Tegninger til ny kanalbro

Ingen treff