Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0053 Brakken på Vollene

Image "070902c_28_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_28_02.jpg" without description

Brakken på Vollene, oppført 1940–1945, sett fra øst.

Image "070902c_28_03.jpg" without description

Den tyske bebyggelsen på Karljohansvern er bare fragmentarisk bevart. Brakken som er delvis oppført på 0956 Byvollen, er ikke derfor ikke underlagt vern.

Inv.nr. og navn

0053 Brakken på Vollene

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

1940–1945 av den tyske okkupasjonsmakten

Nåværende funksjon

Kontor, arkiv tidligere ØSD

Opprinnelig funksjon

Tyskerbrakke

Historikk

1940–1945

Oppført

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Tyskbygd brakke som er sterkt rehabilitert og ombygd innvendig. Søndre del var i bruk som butikk i en periode etter 2. verdenskrig da kjøpmannsvirksomheten i 0054 Solbakken ble nedlagt. Brakken var i mange år i bruk som vollmesterkontor huser i dag den lokale drifts- og vedlikeholdsavdelingen. Den ekstyske bygningsmassen på Karljohansvern er kun fragmentarisk bevart. Eksempler på tilsvarende bygninger er bedre bevart i andre og mer helhetlige miljøer.