Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0188 Kontorbygning

Image "070902c_142_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_142_02.jpg" without description

Plan, 1. etg.

Image "070902c_142_03.jpg" without description

Tidligere kontorbygning for flyfabrikken, oppført 1939–1940, sett fra vest.

Image "070902c_142_04.jpg" without description

Snitt.

Image "070902c_142_05.jpg" without description

Søndre gavl samt østside.

Inv.nr. og navn

0188 Kontorbygning

Tradisjonelt navn

Kontorbygg for flyvebåtfabrikken

Oppført / arkitekt

1939–1940 av arkitekt Paul Hoel

Nåværende funksjon

Kontorbygg

Opprinnelig funksjon

Kontorbygg, administrasjon

Historikk

1939

Oppført som administrasjonsbygg for Marinens Flyvebåtfabrikk, Horten

1940–1945

Tatt i bruk (muligens også fullført) av den tyske okkupasjonsmakten

1945–

Administrasjonsbygning for flyfabrikken

1965–1969

Flyfabrikken solgt ut av Forsvaret og overført til Marinens Hovedverft.

1992

Flyfabrikk-området på Møringa tilbakeført til Forsvaret. Kontorbygningen renovert og tatt i bruk som administrasjonsbygning av Befalsskolen for Marinen

2001

Tatt i bruk som administrasjonsbygning for drifts- og vedlikeholdsavdelingen

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon (Trondhjems-hulmur) med søyler av armert betong

Antall etasjer

2

Fundament / kjeller

Betong

Vegger

Yttervegger utvendig pusset

Etasjeskiller

Betongdekke med oppforet tregulv

Ytterdører

Doble fløydører med smårutete vinduer

Vinduer

Ettramsvinduer stilt parvis med mursøyle i midten

Tak

Saltak tekket med Icopal takplater (sorte)

Pipe

En

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

I 1938–1939 forelå det store utbyggingsplaner for «Marinens Flyvebåtfabrikk» (opprettet 1915). Administrasjonsbygningen skal ha vært oppført da 2. verdenskrig brøt ut, men kan ha blitt fullført av den tyske okkupasjonsmakten. Bygningen har enkle, klassisistiske trekk bl.a. i de trekantformede gavlene og har verneverdi som en del miljøet knyttet til den tidligere flyfabrikken på Møringa

Historiske tegninger: Tegning datert 1939 i FB arkiv.