Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0067 Bryggerhus S Paviljong

Image "070902c_50_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_50_02.jpg" without description

Miljø, bryggerhus 0067 sett fra sør.

Image "070902c_50_03.jpg" without description

Fra gårdsrommet: Sommeren 2002 gjennomgikk bryggerhuset en rehabilitering pga. soppskader.

Image "070902c_50_04.jpg" without description

Gårdsrom før rehabilitering.

Image "070902c_50_05.jpg" without description

Fasader mot de meniges gårdsrom.

Image "070902c_50_06.jpg" without description

Tegning 1955.

Inv.nr. og navn

0067 Bryggerhus S Paviljong

Tradisjonelt navn

Bryggerhus til søndre offiserspaviljong, Brakke B

Oppført / arkitekt

1829 av major H.J. Vetlesen

Nåværende funksjon

Uthus for bolighus

Opprinnelig funksjon

Bryggerhus, stall og fjøs for offisersfamilie

Historikk

1829

Oppført som grundmuret bygning i én etasje med loft tekket med tagsten. Utvendige vegger afskurede med kalk. Inneholdt bryggerhus med skorstener (gruer), innmurt bryggepanne, benk, strykeværelse med kakkelovn, stall til to hester, fjøs til en ku, sælekammer, redskapskammer og vognskur, dessuten rommelig høyloft. Til dette var det stige i gangen foran stallen og fjøset. På utsiden hadde høyloftet ark med dører der høyet ble heist inn. Her var 4 vanlige vinduer og 2 stallvinduer, 8 magedøre (delte dører) med lås og dobbel port for vognskur. Skilleveggene var i utmurt bindingsverk som var rappet på begge sider, det var murstein i bryggerhusgulvet, de øvrige var plankegulv. Takene i bryggerhus og strykeværelse hadde kalkpuds på forskaling To frittstående murer mellom bryggerhus og offiserspaviljong skilte gårdsrommet fra gaten og fra de meniges gårdsrom. Murene var pusset og tekket med takpapp. Inntil muren mot gaten var det gjødselbinge og privet i utmurt stenderverk, mot de meniges gårdsrom et vedskjul av bindingsverk. Under muren her var det en felles brønn med pumpe inne i hvert av gårdsrommene. Nedgang til kjeller med trapp av kalksten ved boligen. På utsiden av gårdsrommet og foran gavlen av offiserspaviljongen var der hage inngjerdet med stakitter

Ca. 1900

Det tidligere vognskuret innredet til strykeværelse

1984–1991

Drenering, pussarbeider, reparasjon av tak. Omtekking med nys takstein

1998–1999

Renovering. Tidligere sementpuss fjernet og erstattet av kalkpuss

2002

Innvendig utbedring pga. soppskader. Delvis erstatning av skadet treverk i murstrukturen

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

En etasje med loft over

Fundament / kjeller

Bruddsteinsmur, senere påstøpt

Vegger

Murvegger utvendig pusset, innvendige skillevegger i utmurt bindingsverk opprinnelig rappet med kalk. I dag dels platekledt m.v.

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Tredør, panelt

Vinduer

Torams vinduer med 10 glass i rammen mot indre og ytre gårdsrom . Liggende enrams vinduer, hele, mot sør (nye)

Tak

Halvvalmet tak tekket med teglstein

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bryggerhuset tilhørte søndre offiserspaviljong i Brakke B i det østlige brakkestokk-kvartalet. Den opprinnelige innredningen med egne bryggerhuskjeler, strykeværelse, stall og fjøs viser at de høyere offiserene hadde selvstendige husholdninger som sto i kontrast til underoffiserene og de meniges boliger og deres gårdsrom som var felles for flere og som ikke hadde innredning for hester og kyr. Anlegget som helhet er sjeldent og har stor fortellerverdi. Bryggerhus 0067 er en hel del ombygget innvendig som følge av endrede funksjoner og av senere rehabiliteringer. Vernet omfatter eksteriøret som helhet samt rester av indre (eldre) hovedstruktur med rester av eldre arkitektoniske detaljer

Hist. Tegninger: 0060-82 J Plantegning 1955

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882