Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0299 Magasin for Minevesenet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Magasin for Minevesenet
Inventarnummer 0299
Byggeår 1877
Opprinnelig bruk Magasin for Torpedovesenet
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon, 1½-stensmur på gråsteins grunnmur.
Vegger Teglsteinsvegger utvendig pusset (nyere sementpuss), innvendig tynnpuss
Vinduer Gjenmurte vindusåpninger. De to mindre vinduene i den opprinnelige nordgavlen er fortsatt synlige inne i huset
Dører Doble fløydører belagt med plater, utvendig malt. Det bør undersøkes om dette er de opprinnelige kobberbelagte tredørene som ble flyttet ut på ny yttervegg etter påbyggingen i 1877
Tak Saltak tekket med skifer
Annet Naturstein

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Torpedomagasinet kan være den eldste bygningen av sin type som fortsatt eksisterer etter at et magasin på Bergholmen (Oscarsborg) fra samme tidsperiode brant ned. Lignende sprengstoffmagasiner med oppstikkende, «borgpregede» gavler, bygd inn mot bakken til dels med fjellknauser som naturlige beskyttelse / skjelter, ble oppført av Forsvaret over en lang tidsperiode. Eksempler på det er magasinene i Wallemsviken ved Bergen som ble oppført i 1902–1905 (Kvarven). Opprettelsen av Torpedovæsenet i 1870 med hovedsete på Bromsjordet fikk militærhistorisk stor betydnng, en enhet som bl.a. hadde ansvaret for utbygging av torpedobatteriene på Oscarsborg og på Kvarven (1898–1900). Magasinet har vært påbygd og er preget av aktivt bruk, men er militærhistorisk interessant og har stor fortellerverdi. Vernet gjelder eksteriøret som helhet

1877
Marinens Torpedovesen (etter 1896 Minevesenet) ble etablert i 1870 med hovedbase på Bromsjordet ved Karljohansvern (sør for Kanalen). Sprengstoff og behandlingshus ble plassert på Østøya. Magasinet er oppført i en etasje i 1½-stensmur med forhøyede, delvis utkragende gavlender i romantisk borginnfluert stil. Det er plassert på østsiden av Mastedammen, bak- og delvis sprengt inn mot en fjellknaus som skiller det fra sjøen og det indre havneområdet ved Verftet. Bygningen har vært utvendig og innvendig pusset med kalk. Opprinnelig var taket tekket med pløyet bordtak og Stentakpap oversmurt med Asfaltkomposisjon i tillegg til at det hadde to lynavledere. Magasinet var bygd med et større vindu i sydgavlen og to mindre mot nord. Det hadde granittrapp foran den doble inngangsdøren i tre som var kledd med kobberplater
1898 - 1899
Torpedomagasinet påbygd en fløy i vinkel mot nordøst foran den opprinnelige hovedinngangen. Døren flyttet ut til ny yttervegg. På hjørnet fikk taket nå en valmet utforming, mens gavlenden mot øst fikk forhøyet, trappeformet «borggavl» som sørenden på det opprinnelige magasinet. I samme forbindelse ble bryggen på nedsiden forlenget for torpedobåter i tillegg til at det nordøst for magasinet ble oppført et nytt lite murt ammunisjonsmagasin til opplagning af krigsskibenes tændladninger. Skifertekkingen på magasinet kan skrive seg fra denne ombyggingen
1900 - 1905
Skinnegang anlagt mellom bryggen og magasinet
1999
I 1999 var skinnegangen fjernet

Ingen treff