Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0082 Bryggerhus N Paviljong

Image "070902c_70_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_70_02.jpg" without description

Bryggerhus 0082 til nordre offiserspaviljong i Brakke D sett fra de meniges gårdsrom.

Image "070902c_70_03.jpg" without description

Fasade mot nord med «stallvinduer». Bryggerhuset sto en periode uten puss på nordsiden iflg eldre bilder i Riksantikvarens arkiv, antagelig som ledd i vedlikeholdstiltak.

Image "070902c_70_04.jpg" without description

Plan og snitt, juli 1970.

Inv.nr. og navn

0082 Bryggerhus N Paviljong

Tradisjonelt navn

Bryggerhus for nordre offiserspaviljong, Brakke D

Oppført / arkitekt

1841–1843

Nåværende funksjon

Uthus for bolighus

Opprinnelig funksjon

Bryggerhus og stall for offisersfamilie i Brakke D

Historikk

1843

Oppført som grundmuret bygning i 1 etasje med loft tekket med tagsten. Utvendige vegger afskuret med kalk. Inneholdt bryggerhus med skorstener (gruer), innmurt bryggepanne, benk, strykeværelse med kakkelovn, stall til to hester, fjøs til en ku, sælekammer, redskapskammer og vognskur, dessuten rommelig høyloft. Til dette var det stige i gangen foran stallen og fjøset. På utsiden hadde høyloftet ark med dører der høyet ble heist inn. Her var 4 vanlige vinduer og 2 stallvinduer, 8 magedøre (delte dører) med lås og dobbel port for vognskur. Skilleveggene var i utmurt bindingsverk som var rappet på begge sider, det var murstein i bryggerhusgulvet, de øvrige var plankegulv. Takene i bryggerhus og strykeværelse hadde kalkpuds på forskaling. To frittstående murer mellom bryggerhus og offiserspaviljong skilte gårdsrommet fra gaten og fra de meniges gårdsrom. Murene var pusset og tekket med takpapp. Inntil muren mot gaten var det gjødselbinge og privet i utmurt stenderverk, mot de meniges gårdsrom et vedskjul av bindingsverk. Under muren her var det en felles brønn med pumpe inne i hvert av gårdsrommene. Nedgang til kjeller med trapp av kalksten ved boligen. På utsiden av gårdsrommet og foran gavlen av offiserspaviljongen var der hage inngjerdet med stakitter. Murene rundt de øvrige gårdsrommene er beskrevet som pusset og tekket med takpapp, men et eldre bilde viser bryggerhus 0077 og 82 samt mur mot nord til Brakke C og D uten puss

Ca. 1899

Et beboelsesværelse innredet i uthuset

1984–1988

Drenering, pussarbeider, reparasjon av tak. Omtekking av tak med ny teglstein

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur, senere påstøpt

Vegger

Murvegger utvendig pusset, innvendige skillevegger i utmurt bindingsverk opprinnelig rappet med kalk. I dag dels platekledt m.v.

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

To ytterdører i teak (nyere) mot gårdsrom. Port inn til gårdsrom mangler

Vinduer

Torams vinduer med ti glass i rammen

Tak

Halvvalmet tak tekket med teglstein

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bryggerhuset tilhørte nordre offiserspaviljong i Brakke D i det vestlige brakkestokk-kvartalet. Den opprinnelige innredningen med egne bryggerhuskjeler, strykeværelse, stall og fjøs viser at det høyere offiserene hadde selvstendige husholdninger som sto i kontrast til underoffiserene og de meniges boliger. Deres gårdsrom og bryggerhus var felles for flere og uten innredning for hester og kyr. Se for øvrig vernevurdering under 0066 Brakke B. Anlegget som helhet har betydelige arkitektoniske kvaliteter i tillegg til høy fortellerverdi. Bryggerhust til nordre paviljong, Brakke D er også blitt innredet til boligformål. Vernet omfatter eksteriøret som helhet. I interiøret omfatter det rester av eldre hovedstruktur samt eldre arkitektoniske detaljer

Historiske tegninger: Mangler

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer

RA antikvarisk arkiv: Horten / B79. Ulike utkast til brakkebebyggelsen. Et av utkastene viser nordre fasade til 0060 Brakke A samt bryggerhus 0065 slik de ble utført. Eldre foto som viser 0077 og 0082 Bryggerhus og mur uten puss