Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0403 Ammunisjonsmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin
Inventarnummer 0403
Byggeår 1892
Opprinnelig bruk Ammunisjonsmagasin
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk med innvendig stolperekke. Trebjelkelag mot loft
Vegger Bindingsverk utvendig og innvendig kledt med panel. På utsiden er det lagt bølgeblikk utenpå panelet
Vinduer Åtte vinduer dekket med skodder
Dører Doble labankporter i gavlen
Tak Saltak tekket med bølgeblikk (opprinnelig tekket med tagsten)
Piper Ingen
Annet Bruddsteinsmur / peler forblendet

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Magasinet hører til den tidlige utbyggingen av ammunisjonsmagasiner på Mellomøya, etter Krutthuset fra 1840 og 0409 Ammunisjonsmagasinet fra 1884. Et tilsvarende magasin 0405 ble oppført samtidig lenger sør. Bølgeblikk-kledningen er ikke nevnt i de eldste inventarbeskrivelsene, men kan ha blitt satt opp noen år senere. Mens de eldre ammunisjonsmagasinene er bygget i mur representerer disse magasinene en ny «generasjon» bygget i treverk med dobbel paneling utvendig kledt med bølgeblikk. Byggemåten skulle sikre at ammunisjonen ble oppbevart tørt og mot brannfare og ble anvendt i mange tiår i årrekke i Forsvaret. Ammunisjonsmagasinet er godt bevart utvendig, mens stolperekkene er delvis fjernet innvendig. Tidligere gikk det skinnegang gjennom bygningen. I likhet med de andre ammunisjonmagasinene fra perioden (0405 og 0376, ombygd lade) som alle er godt synlige fra sjøen, har dette har dette grunnmur av gråstein og utforming som en tradisjonell, norsk gårdsbygning. Vernet omfatter eksteriøret som helhet, indre hovedstruktur samt rester av skinnegang og eldre arkitektoniske detaljer i interiøret

1892
Oppført som ammunisjonmagasin. Vedlikeholdshistorie ikke oppgitt. Magasinet er lite endret utvendig

Ingen treff