Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0203 Montasjehall II

Inventaropplysninger
Inventarnavn Montasjehall II
Inventarnummer 0203
Byggeår 1940–1945
Opprinnelig bruk Verksted og montasjehall for sjøfly til flyfabrikken på Møringa
Nåværende bruk Lager for Marinemuseet
Ant. etg. 1 etasje i hovedhall, to etasjer i søndre og nordre utbygg
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Betongvegger med utvendige støttepillarer. Betongskiller i kontoretasjer på sidene
Vegger Rå betongvegger utvendig malt
Vinduer Store fabrikkvinduer oppdelt i ruter innsatt i veggliv og i skyveporter mot sjøen. Takbuen er også dekket av et sammenhengende vindusfelt oppdelt i ruter. En del av vindusfeltene i første etasje på sidebyggene er forblendet med sponplater.
Dører Store skyvedører i jern mot vest. Heisbar port i metall innsatt i en av dørene. Dobbel fløydør platekledd i tillegg til noen enkeltdører i finer / platet på samme side
Tak Buet jernbetongkonstruksjon tekket med papp. Flatt / lett skrånende pulttak over utbyggene på hver av sidene
Annet Støpt gulv uten kjeller

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Montasjehall II angis oppført samtidig med 0193 Montasjehall I av den tyske okkupasjonsmakten. En utvidelsen av den eksisterende flyfabrikken var startet opp allerede i 1938 av norske, militære styresmakter og byggingen av de to hangarene kan være en videreføring av allerede eksisterende planer. De to hangarene er en viktig del av miljøet rundt den tidligere flyfabrikken på Møringa som ble innstiftet i 1915 og har stor militærhistorisk interesse. Mens Montasjehall I (0193) er blitt sterkt ombygd som følge av innredning til nytt hovedkontor for ØSD er Montasjehall II autentisk bevart med klare arkitektoniske kvaliteter i form og utførelse selv om bygningen er noe preget av manglende vedlikehold de senere årene. Sammen med 0195, det eldre mekaniske verkstedet fra 1918, utgjør hangarene velkjente landemerker på Møringa. Vernet omfatter eksteriøret som helhet inkludert vindusform, inndeling, ytre overflatebehandling, skyvedører, inndeling m.v.

1940 - 1945
Oppført av den tyske okkupasjonsmakten. Deler av bygningen kan ha vært påbegynt like før okkupasjonen (se nedenfor)
1945 - 1965
Den norske Luftforsvaret opprettet som egen våpengren. Horten flyfabrikk underlagt Luftforsvarets forsyningskommando på Kjeller. De siste årene utførte fabrikken overhaling av sjøfly, helikoptre og stempelmotorer i tillegg til en del generelt reparasjons- og vedlikeholdsarbeide
1968
Horten Flyfabrikk nedlagt (se inv.nr. 0193). Bygningsmassen overført fra Luftforsvaret til Marinens Hovedverft.
1990 - 1999
Området tilbakeført til Forsvaret. Montasjehallen tatt i bruk som lager for Marinemuseet. Bygging av ny mesaninetasje (halvetasje) i hallen for å øke lagringsarealet

Ingen treff