Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0210 Fyrhus og garasje

Inventaropplysninger
Inventarnavn Fyrhus og garasje
Inventarnummer 0210
Byggeår 1940–1945
Opprinnelig bruk Fyrhus og garasje
Nåværende bruk Garasje, lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Støpt
Vegger 1 ½ steins vegg, utvendig og innvendig pusset
Vinduer Firerams vinduer med fire glass i rammen, to store fabrikkvinduer oppdelt i ruter (18), enkelte mindre ettrams og torams vinduer oppdelt i ruter
Dører Doble panelte fløydører, noen av dem med diagonalstilte vinduer på nordre langside og i gavl. En skyveport mot syd
Tak Saltak tekket med aluminiumsplater
Piper 1
Annet Støpt

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Den ekstyske bygningen er blitt tillagt verneverdi som en integrert del av miljøet knyttet til den tidligere flyfabrikken på Møringa. Dette har militær- og flyhistorisk interesse (se inv.nr. 0193, 0195 og 0203)

1940 - 1945
Oppført av den tyske okkupasjonsmakten som en del av utvidelsene ved flyfabrikken på Møringa
1990 - 1999
Omtekket med aluminiumsplater i senere år. Tidligere taktekking i teglstein
2002
Ombygningsarbeider i forbindelse med omgjøring til verksted

Ingen treff