Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0247 MTB-hall

Inventaropplysninger
Inventarnavn MTB-hall
Inventarnummer 0247
Byggeår 1939
Opprinnelig bruk Monteringshall og torpedoflyhangar
Nåværende bruk Båtverksted

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

MTB-hallen, tidligere monteringshall og torpedoflyhangar, har en interessant åpen betongspennkonstruksjon i tillegg til at den har en viss militærhistorisk interesse som en del av flyfabrikken på Møringa. Denne gjennomgikk en større utvidelse like før 2. verdenskrig brøt ut. Byggearbeidene ble videreført av den tyske okkupasjonsmakten på Vealøs samt på Møringa (se inv.nr. 0193 og 0203). Den store bygningen i armert betong er imidlertid sterkt ombygd i forbindelse med omgjøring til MTB-hall etter 2. verdenskrig og har flere nyere tilbygg. Det flyhistoriske miljøet er ivaretatt på Møringa. Ut fra en samlet vurdering er det gjenværende bygningsmiljøet på Vealøs utenom 0246 Norske Løve ansett som lite helhetlig. Det er derfor ikke omfattet av vernebestemmelser.

1939
Angitt byggeår
1940 - 1945
Tilbygd fløy med maskinverksted, verktøyrom og snekkerverksted
1947 - 1957
Ombygging til MTB-hall. Tilbygg mot syd i betong / teglstein med kontorer, sanitærrom, elrom m.m. Tilbygg på nordre gavl med lagerrom og prøverom for Packardmotorer. Tilbygg på østre langvegg med sveiseverksted, prøverom for motorer og brannslukningsflasker. Ny molo ordvest for MTB-hallen (1957)
1969
Ombygging av tak
1975 - 1977
Omtekking av tak (ny takpapp) i maskin- og snekkerverkstedet
1986 - 1989
Omtekking av tak over kontorer, utskifting av vinduer nordre hall

Ingen treff