Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0773 Strømsund bro

Inventaropplysninger
Inventarnavn Strømsund bro
Inventarnummer 0773
Byggeår 1955
Opprinnelig bruk Bro mellom Mellomøya og Østøya
Nåværende bruk Bro

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Broen over Strømsundet ble oppført som fast forbindelse mellom Mellomøya og Østøya i 1955 og erstattet en noe eldre bro over sundet som var forfalt. De to øyene utgjorde i mange år separate enheter med produksjon og lagring av ammunisjon og eksplosiver på Mellomøya og miner og torpedoer på Østøya. Etter 2. verdenskrig ble tyngdepunktet i Marinen overflyttet fra Østlandet til Vestlandet i løpet av 1950-tallet. Etter dette ble mange av funksjonene på Mellomøya og Østøya nedbygget. Kommunikasjonen mellom de to øyene foregikk tidligere med båt og det ble oppført brygge på hver side i 1840 (se inv.nr.0824). Nåværende bro går over en liten øy midt i Strømsundet som på eldre kart er kalt St. Helena

1955
Oppført

Ingen treff