Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0157 Packardlager

Image "070902c_136_03.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_136_04.jpg" without description

Tidligere maskinlaboratorium, oppført 1923, sett fra øst.

Inv.nr. og navn

0157 Packardlager

Tradisjonelt navn

Maskinlaboratoriet, Sjøforsvarets maskin- og elektro skole

Oppført / arkitekt

1923

Nåværende funksjon

Lager. Pt. er hele bygningskomplekset under omgjøring i forbindelse med funkjsonsendring

Opprinnelig funksjon

Maskinlaboratorium

Historikk

1923

Oppført

1946

Brann i bygningen

1948

Nordvestre del gjenoppført etter brannen

1951

Bygningen ominnredet til packardlager (motorer)

1968

Ominnredningsarbeider

2000

Under endring

Vern

Verneklasse

0 – liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Maskinlaboratoriet i teglmur ble oppført i 1923. Etter 2. verdenskrig har bygningen vært brukt i tilknytning til Sjøforsvarets maskin og elektro skole (inv.nr. 0155). Det er få gjenværende objekter fra 1920-årene på Karljohansvern. Maskinlaboratoriet bærer imidlertid preg av ombygninger, bl.a. etter brann