Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0120 Garasje (Redskapsskur)

Image "070902c_94_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_94_02.jpg" without description

Plan.

Image "070902c_94_03.jpg" without description

Garasje, tidligere Redsskapsskur for Ingeniørdetasjementet, oppført 1876, sett fra nordøst.

Image "070902c_94_04.jpg" without description

Snitt.

Image "070902c_94_05.jpg" without description

Eldre redsskapsskur, sett fra nordvest.

Image "070902c_94_06.jpg" without description

Søndre gavl.

Image "070902c_94_07.jpg" without description

Det gamle redskapsskuret ligger i «museumsområdet» nordøst for Magasin A.

Inv.nr. og navn

0120 Garasje (Redskapsskur)

Tradisjonelt navn

Skur til Opbevaring af Redskaber m.m. for Ingeniør-Detachementet paa Sydsiden af det nye Magasin No 1. Senere Redsskapsskur no. 74.

Oppført / arkitekt

1876

Nåværende funksjon

Verksted, garasje, lager

Opprinnelig funksjon

Magasin, Redskapsskur for Ingeniørdetatsjementet

Historikk

1875–1876

Oppført av Stænderværk paa Graastensmur med branngavler i 1½-stensmur i endene. Skuret var tekket av i Cement nedlagt og understrøgen teglsten på lekter uten bordtak. Langveggene kledt med ru, pløyde bord malt med komposisjonsmling. Skuret var avdelt med to vegger i stenderverk til to større og et mindre rom. På langveggen fire doble og en enkel dør, en dobbelt dør i søndre gavl samt syv takvinduer av jern. Små vinduer over fem av dørene på langveggen samt på østre langvegg. Skuret var opprinnelig 21,5×9,5 m langt

Ca. 1900

Skuret forlenget med 6 meter mot nord. Denne delen innredet i to rom. Denne delen innredet som bøkkerverksted for ingeniørvesenet og som vaskeri for takkelmesteren.

1984–1987

Takparti løftet med lav pultark for å få plass til lastebil. Reparasjon av kledning. Utvendig malt

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Stenderverk (bindingsverk) med brannvegger (begge gavler samt en innvendig vegg) i teglkonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur

Vegger

Utvendig og innvendig panelt bindingsverk

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Div. porter og labankdører av tre

Vinduer

Toramsvinduer med ti glass i rammen samt enkelte (nyere) mindre ettramsvinduer mot øst

Tak

Saltak tekket med plater (i inv.beskrivelse oppgitt teglstein)

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Det gamle redsskapsskuret for Ingeniør-Detachementet fra 1876 er i dag den eneste av de eldre, frittstående skurbygningene på Verftsområdet som fortsatt er bevart i tillegg til noen av halvtaksskurene langs verftsmuren. Denne bygningsmassen besto av en rekke lagre- eller magasiner for tømmer, redskaper og utstyr i tillegg til verksteder. De fleste var oppført i enkelt bindingsverk (stenderverk), eventuelt med branngavler og skillevegger i mur. Flere ble ombygd eller fikk endret lagerfunksjon, spesielt etter at verftet gikk over fra å bygge trebåter med seilføring til motordrevne båter med jernskrog. Bygningen bærer preg av intensiv bruk og er noe utvendig ombygd bl.a. med forhøyet tak (pultark), men er forøvrig intakt. Innvendig er det lite igjen av redsskapsskurets eldre innredning og utstyr. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

Hist. Tegninger: ØSD: Kart 1913 + Redsskapsskur

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer (kopi FB)