Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0243 Brann og røkhus øvelsesanlegg

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brann og røkhus øvelsesanlegg
Inventarnummer 0243
Byggeår 1923
Opprinnelig bruk Maskinlaboratorium
Nåværende bruk Lager. Pt. er hele bygningskomplekset under omgjøring i forbindelse med funkjsonsendring

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Det tidligere brann- og røkhuset i armert betong med innvendig forblending av ½ steins mur, er uten antikvarisk interesse og virker til dels skjemmende i det åpne landskapet på Vealøs

1957
Oppført

Ingen treff