Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0393 Ammunisjonsmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin
Inventarnummer 0393
Byggeår 1914
Opprinnelig bruk Ammunisjonsmagasin
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk med innvendig stolperekke. Trebjelkelag mot loft
Vegger Bindingsverk utvendig og innvendig kledt med panel. På utsiden er det lagt bølgeblikk utenpå panelet
Vinduer Ettrams vindu med ni glass i rammen i gavl mot nord. Skodder
Dører Dobbel labankport i gavlen
Tak Saltak tekket med bølgeblikk
Piper Ingen
Annet Bruddsteinsmur

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Magasinet er oppført i forbindelse med etableringen av arbeidshus for behandling av ammunisjon på Mellomøya. Det er meget autentisk bevart med innvendige stolperekker og hyller for oppbevaring av ammunisjon. Den opprinnelige byggemåten med dobbelt panel og utvendig kledning av bølgeblikk som ble utført for at ammunisjonsmagasinet skulle sikres mot brann og mot fukt er også bevart. Vernet omfatter eksteriøret som helhet, innvendig hovedstruktur og øvrige eldre arkitektoniske detaljer i interiøret

1914
Oppført som ammunisjonmagasin. Vedlikeholdshistorie ikke oppgitt. Magasinet er lite endret

Ingen treff