Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0063 Bryggerhus

Image "070902c_40_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_40_02.jpg" without description

Bryggerhus til de meniges gårdsrom i Brakke A sett fra sør. Hvert av fellesgårdsrommene var opprinnelig avstengt med en mur som gikk fra hjørne til hjørne på bryggerhusene langs med veien i midten. Veien kan ha blitt brukt som «fegate» for husdyrene som offiserene i hver av paviljongene kunne holde.

Image "070902c_40_03.jpg" without description

Bryggerhuset sett fra nordvest.

Image "070902c_40_04.jpg" without description

Fasade mot nord. Detlj. Mange års overflatebehandling med sement har til ført til oppsamlet fukt i ytterveggene og tildels store skader. Fuktansamlingen medvirket også til at den første ompussingen med kalk i 1998 slo feil.

Image "070902c_40_05.jpg" without description

Plan og snitt. Tegning korrigert 1986.

Inv.nr. og navn

0063 Bryggerhus

Tradisjonelt navn

Bryggerhus

Oppført / arkitekt

1842 av F.H. Aubert

Nåværende funksjon

Uthus (boder) for boliger

Opprinnelig funksjon

Bryggerhus for underoffiserer og arbeidere ved verftet

Historikk

1839–1842

Felles bryggerhus for de menige oppført i én etasje. Utvendige vegger afskurede med kalk. Tak tekket med teglstein. Bygningen hadde skorsten (grue) med innmurt bryggepanne, bakerovn og benk. Gulv av murstein satt på høykant. Huset hadde en dør og tre vinduer. Der var stige til loftet. Her var det et vindu i hver gavl samt bordgulv.

De meniges gårdsrom i Brakke A var avdelt med mur mot offiserenes gårdsrom på hver side samt mot vest mot gårdsrommet til Brakke B (mur senere fjernet). Bryggerhuset var bygd inntil denne muren. Mot denne muren var der også to priveter av utmurt bindingsverk, hver inndelt i 4 låsbare rom. Privetene hadde asfalterte renner I gårdsrommet var der for øvrig to 11m lange skur av bindingsverk tekket med teglstein som var avdelt i 10 avlåste rom.

1984–1991

Drenering og renoveringsarbeider. Ompussing med sementpuss. Tak tekket med ny takstein

1998–1999

Renovering. Ompussing med kalk

2002

Utbedring av skader i forbindelse med pussutfall

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsmur, senere påstøpt

Vegger

Murvegger utvendig pusset.

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Tredør, panelt

Vinduer

Torams vinduer med ti glass i rammen. Liggende ettrams vindu med tre glass i rammen på loft

Tak

Halvvalmet tak tekket med teglstein

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bryggerhuset er en del av det helhetlige brakkestokk-komplekset i empire som ble oppført mellom 1829 og 1842. Dette bryggerhuset var felles for underoffiserer, menige og arbeidere ved verftet som bodde i den midtre seksjonen i Brakke A. Se også 0061 Bryggerhus. Innvendig er bryggerhuset noe ombygd bl.a. ved at bryggerovnen er fjernet. Vernet gjelder eksteriører som helhet samt indre (eldre) hovedstruktur med rester av eldre arkitektoniske detaljer

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882