Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0113 Halvtaksskur

Image "070902c_90_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_90_02.jpg" without description

Plan og snitt.

Image "070902c_90_03.jpg" without description

Halvtaksskur, oppført 1850-60 sett fra vest (vestgående fløy).

Image "070902c_90_04.jpg" without description

Nordgående fløy sett fra vest.

Inv.nr. og navn

0113 Halvtaksskur

Tradisjonelt navn

Halvtaksskur

Oppført / arkitekt

1850

Nåværende funksjon

Lagerfunksjoner; maling, rørlegger m.v.

Opprinnelig funksjon

Lagerskur, her antagelig til oppbevaring av spiker, slipestein, pokkenholz og prosjektiler

Historikk

1850–1860

Oppført som halvtaksskur langs den nye innhegningsmuren rundt verftsområdet. Oppført dels av stenderverk med murte branngavler og dels med murte fasader med porter mot verftet

1874

Brann på verftet førte til at en del av skurene langs verftsmuren måtte repareres og ble ombygd

1940–1945

Av den sammenhengende rekken med halvtaksskur ble 65 m revet og 45 m skadd ved bombing i 1945

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Dels stenderverk, dels bærende teglsteinskonstruksjon (bakvegg pg mellomvegger)

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur

Vegger

Fuget mursteinsmur. Dels panelt stenderverk

Etasjeskiller

Ytterdører

Doble labankporter i treverk

Vinduer

Ingen

Tak

Pulttak tekket med bølgeblikk

Pipe

Ingen

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Skurene er en del av den opprinnelige, sammenhengende rekken av verksteder og skur som ble oppført langs med verftsmuren. De gjenværende, enkle bruksbygningene er kulturhistorisk interessante som rester av den opprinnelige strukturen. Utformingen og de opprinnelige funksjonene til disse bygningene illustrerer og forklarer den eldre driftsformen ved verftet. Halvtaksskurene som fortsatt står er preget av omskiftende bruk og omforming til nye funksjoner. Verneverdien av gjenværende verftsmurskur har økt som følge av at store deler av den øvrige eldre verftsmurbebyggelsen er forsvunnet. Innvendig er skurrommene idag tømt for tidligere utstyr. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

Historiske tegninger: ØSD Kart 1913 (utsnitt; se kopi)

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer (kopi FB)