Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0287 Båthus/Verksted for sandblåsing

Inventaropplysninger
Inventarnavn Båthus / Verksted for sandblåsing
Inventarnummer 0287
Byggeår 1940–1945
Opprinnelig bruk Båtskur med opphalingsslipp
Nåværende bruk Verksted for sandblåsing

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Bygningen i bindingsverk med utvendige avstivere på støpt såle, er sterkt ombygd etter annen verdenskrig. Den ekstyske bygningsmassen på Karljohansvern er fragmentarisk bevart og er med få unntak ikke tillagt verneverdi

1940 - 1945
Oppført av den tyske okkupasjonsmakten
1950
Etter 2. verdenskrig er bygningen omgjort til verksted. Båtslippen er demontert og fjernet

Ingen treff